EETTINEN OHJEISTUS

Indieplacella on ollut toimintansa alusta alkaen vaikuttajilleen eettinen ohjeistus, jota nämä ovat sitoutuneet noudattamaan. Ohjeistus sisältää pelisäännöt mainonnalle ja sisällön tuottamiselle. Eettisen ohjeistuksen julkaisemisella Indieplace haluaa alan johtavana toimijana olla kehittämässä sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin toimintamalleja sekä tukea somevaikuttajiensa ammatillista kehittymistä.

YLEISTÄ
Vaikuttajalla on sananvapauteen perustuva oikeus mielipiteisiin. Hänen tulee kantaa vastuu kirjoituksistaan.
Vaikuttajan tulee antaa käsittelemistään aiheista kokonaisvaltainen ja totuudenmukainen kuva. Tietoa ei tule irrottaa asiayhteydestään tai julkaista vain osittaista tietoa.
Vaikuttajan tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia.
Vaikuttajan tulee kunnioittaa muiden tekstejä. Plagiointi on kielletty. Jos vaikuttaja lainaa ulkopuolisen tekstejä, kuvia, ideoita, tai muita niihin verrattavia, niiden lähde on mainittava selkeästi ja liittämällä linkki postaukseen.
Vaikuttajan tulee aina korjata mahdolliset virheet niin pian kuin mahdollista. Virheiden korjaaminen tulee tehdä niin, että se pyrkii tavoittamaan kaikki ne, jotka ovat mahdollisesti saaneet postauksesta väärää tietoa.
Vaikuttajan tulee kunnioittaa muiden yksityisyyttä sekä pitää luottamuksellisesti saatu tieto itsellään.
Vaikuttaja huolehtii lukijakommenttien moderoinnista ja poistaa tarvittaessa asiattomat kommentit.

MAINONTA
Vaikuttajalla on sanavapauteen perustuva oikeus kertoa omat mielipiteensä tuotteista ja palveluista
Vaikuttaja ei ole velvollinen kirjoittamaan markkinointitarkoituksessa hänelle lähetetyistä tuotteista blogissaan, ellei hän ole erikseen sopinut siitä Indiedaysin tai tuotteiden lähettäjän kanssa.
Suomen lain mukaan mainos on oltava vaivattomasti tunnistettavissa mainokseksi. Kaupallisia viestejä ei saa piilottaa muuhun sisältöön.
Jos vaikuttaja on saanut mainostajalta tuotteen tai palvelun ilmaiseksi ja hän kirjoittaa siitä blogissaan tai some-kanavissaan, on kyseessä mainos. Samoin jos bloggaaja on saanut mainostajalta kirjoituksesta rahallisen tai muun palkkion, on kyseessä mainos.
Jos blogikirjoitukseen sisältyy mainos, siitä on kerrottava lukijoille. Sen voi tehdä esimerkiksi toteamalla, että on saanut tuotteen ilmaiseksi tai lainaan, tai että osallistuu mainostajan markkinointikampanjaan.

INDIEPLACE
Indieplace ei rajoita vaikuttajien tuottamaa sisältöä, vaan toimii yhteistyökumppanina ja tukiverkostona.
Indieplacen toimituksella on kuitenkin oikeus puuttua julkaistuun sisältöön, jos on syytä epäillä, että se on lain tai hyvän tavan vastaista, tai ristiriidassa tämän eettisen ohjeistuksen kanssa.
Indieplace toteuttaa markkinointikampanjoita, joihin mainostaja haluaa mukaan somevaikuttajia. Vaikuttaja osallistuu tällaisiin kampanjoihin aina omasta vapaasta tahdostaan.