EETTINEN OHJEISTUS

Indieplacella on ollut toimintansa alusta alkaen vaikuttajilleen eettinen ohjeistus, jota nämä ovat sitoutuneet noudattamaan. Ohjeistus sisältää pelisäännöt mainonnalle ja sisällön tuottamiselle. Eettisen ohjeistuksen julkaisemisella Indieplace haluaa alan johtavana toimijana olla kehittämässä sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin toimintamalleja sekä tukea vaikuttajiensa ammatillista kehittymistä.

YLEISTÄ

• Vaikuttajalla on sananvapauteen perustuva oikeus mielipiteisiin.

• Hänen tulee kantaa vastuu kirjoituksistaan.

• Vaikuttajan tulee antaa käsittelemistään aiheista kokonaisvaltainen ja totuudenmukainen kuva. Tietoa ei tule irrottaa asiayhteydestään tai julkaista vain osittaista tietoa.

• Vaikuttajan tulee kunnioittaa tekijänoikeuksia.

• Vaikuttajan tulee kunnioittaa muiden tekstejä. Plagiointi on kielletty. Jos vaikuttaja lainaa ulkopuolisen tekstejä, kuvia, ideoita, tai muita niihin verrattavia, niiden lähde on mainittava selkeästi ja liittämällä linkki julkaisuun.

• Vaikuttajan tulee aina korjata mahdolliset virheet niin pian kuin mahdollista. Virheiden korjaaminen tulee tehdä niin, että se pyrkii tavoittamaan kaikki ne, jotka ovat mahdollisesti saaneet julkaisusta väärää tietoa.

• Vaikuttajan tulee kunnioittaa muiden yksityisyyttä sekä pitää luottamuksellisesti saatu tieto itsellään.

• Vaikuttaja huolehtii kanavansa kommenttien moderoinnista ja poistaa tarvittaessa asiattomat kommentit.

MAINONTA

• Vaikuttajalla on sanavapauteen perustuva oikeus kertoa omat mielipiteensä tuotteista ja palveluista.

• Vaikuttaja ei ole velvollinen kirjoittamaan tai kertomaan markkinointitarkoituksessa hänelle lähetetyistä tuotteista kanavissaan, ellei hän ole erikseen sopinut siitä Indiedaysin tai tuotteiden lähettäjän kanssa.

• Suomen lain mukaan mainos on oltava vaivattomasti tunnistettavissa mainokseksi. Kaupallisia viestejä ei saa piilottaa muuhun sisältöön.

• Jos vaikuttaja on saanut mainostajalta tuotteen tai palvelun ilmaiseksi ja hän kirjoittaa tai kertoo siitä some-kanavissaan, on kyseessä mainos. Samoin jos vaikuttaja on saanut mainostajalta kirjoituksesta rahallisen tai muun palkkion, on kyseessä mainos.

• Jos vaikuttajan julkaisuun sisältyy mainos, siitä on kerrottava lukijoille. Sen voi tehdä esimerkiksi kertomalla, että on saanut tuotteen ilmaiseksi tai lainaan mainostajalta, tai että osallistuu kaupallisessa yhteistyössä mainostajan markkinointikampanjaan.

INDIEPLACE

• Indieplace ei rajoita vaikuttajien tuottamaa sisältöä, vaan toimii yhteistyökumppanina ja tukiverkostona.

• Indieplacen toimituksella on kuitenkin oikeus puuttua julkaistuun sisältöön, jos on syytä epäillä, että se on lain tai hyvän tavan vastaista, tai ristiriidassa tämän eettisen ohjeistuksen kanssa.

• Indieplace toteuttaa markkinointikampanjoita, joihin mainostaja haluaa mukaan somevaikuttajia. Vaikuttaja osallistuu tällaisiin kampanjoihin aina omasta vapaasta tahdostaan.