Panda Natural –lakritsin tunnettuus oli heikolla tasolla, joten sen kasvatus oli yksi yhteistyön suurimmista tavoitteista. Instagramissa toteutetussa yhteistyössä haluttiin nostaa tuotteen ominaisuuksia sekä tuoda tuote esille visuaalisella tavalla. Mikro- ja makrovaikuttajia yhdistämällä saatiin aikaan erittäin sitouttavaa sisältöä, mutta samalla myös laaja peitto. Yhteistyössä oli mukana yhteensä 27 eri vaikuttajaa, jotka tavoittivat yli miljoona seuraajaa.

Lataa case