Indieplace kehälogo valkoinen

Datapohjainen markkinointi tuottaa syvällisempää ymmärrystä kuluttajista ja markkinoinnin toimivuudesta

Kaiken dataglamourin ja bittipuheen keskellä saattaa jäädä pimentoon, mitä hyötyä datapohjainen markkinointi voi synnyttää. Tässä artikkelissa avaamme, kuinka datan avulla voidaan tuottaa syvällisempää ymmärrystä asiakkaista sekä siten tehokkaampaa ja kohdistetumpaa markkinointia.

Datapohjainen markkinointi edellyttää datan keruuta

Evästeillä kerätään tietoa esimeriksi siitä, millaisten sisältöjen parissa blogien lukijat viihtyvät, ja kuinka pitkä on yksittäisen postauksen lukuaika. Evästeiden avulla koottuihin kävijätietoihin voidaan yhdistää yrityksen asiakasrekisteristä esimerkiksi ostohistoria ja tietoa muista avoimen datan lähteistä. Dataa voidaan kerätä myös ulkopuolisilta datan palveluntarjoajilta.

Data auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja kohdistamaan markkinointia tehokkaammin.

Data on arvotonta valuuttaa, jos sitä ei analysoida

Datan analysointi on informaation jäsentämistä loogiseen muotoon. Datan analysointi mahdollistaa esimerkiksi asiakkaiden segmentoinnin verkkosivukäyttäytymisen perusteella. Asiakasprofiilien luominen perustuu asiakasrekisterin tietojen täydentämiseen monipuolisella asiakasymmärryksellä.

Arvoa luodaan dataan pohjautuvilla toimenpiteillä

Datan arvo syntyy vasta, kun siihen pohjautuvia toimenpiteitä aletaan tehdä; sitä ennen data on vain varastoitava hyödyke. Laajempi asiakasymmärrys johtaa kohti parempia päätöksiä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä, jolloin datainvestoinnit alkavat maksaa itseään takaisin.

Dataan pohjautuva asiakasymmärrys antaa elintärkeää informaatiota kohderyhmän tarpeista, jolloin markkinointitoimenpiteet voidaan kohdistaa aikaisempaa tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Myös myynnin on helpompi löytää asiakaskuntaa puhuttelevat argumentit, kun pohjalla on ymmärrys asiakassegmenttien haluista ja tarpeista.

Data auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja kohdistamaan markkinointia tehokkaammin.

Paljon puhetta datasta, mutta mikä on sen hyöty liiketoiminnassa?

Jobs to be done –ajattelumalli pohjautuu ymmärrykseen siitä, mikä tehtävä asiakkaan täytyy suorittaa, eli toisin sanoen mihin hän palkkaa tuotteen tai palvelun. Kun ymmärrämme potentiaalisen asiakkaan motiivin ja ostotilanteen erityspiirteet, voimme selvittää asiakkaan ongelman ja  viestiä hänelle, kuinka ongelma ratkaistaan.

Datapohjainen markkinointi kytkeytyy erityisesti ostopolun ensimmäisiin askeliin. Voimmeko ymmärtää käyttäytymisdatan avulla ihmisten tarpeita ennen kuin he ovat tiedostaneet ne itse tai luoda tarpeen tarjoamalla oikea-aikaisesti sopivaa sisältöä? Teknologiset edellytykset tähän ovat jo olemassa, joten nyt vaaditaan vain edelläkävijöiden kokeiluita.

Datan hyödyntäminen ja uudet teknologiat ovat äärimmäisen tehokkaita keinoja lisätä vaikuttavuutta markkinoinnissa – myös vaikuttajamarkkinoinnin kentällä. Ota yhteyttä Indieplacen Lassi Suorantaan, jos haluat kuulla datan hyödyntämisen mahdollisuuksista vaikuttajamarkkinoinnissa.

-Eino Järvelä / Development manager, Kaleva media & Vanessa Weckström /Content specialist

Artikkeli pohjautuu Eino Järvelän opinnäytetyöhön.

Picture of Indieplace

Indieplace

en_GBEnglish