Indieplace kehälogo valkoinen

Kaikki Instagram-analytiikasta

Instagram-analytiikka ja sen tarkastelu on yksi kätevimmistä kanavista nostaa yrityksen näkyvyyttä, saada sitoutuneita asiakkaita tai kasvattaa henkilöbrändiä sosiaalisessa mediassa. Instagram tarjoaa yritystilin käyttäjille Instagram Insights-työkalun, jonka avulla on helppo analysoida tilin suoriutumista ja kehittää sisältöä entistä houkuttelevammaksi.

Tässä artikkelissa esittelemme Instagram-analytiikan työkalut ja kerromme parhaat vinkit niiden hyödyntämiseen.

Mitä hyötyä Instagram-analytiikasta on?

Instagramin analytiikan tulkitseminen auttaa aktivoimaan yleisöä ja saamaan tilille lisää näkyvyyttä.  Instagram Insightsin tulosten avulla voit esimerkiksi:

 • mitata Instagram-tilisi yleistä suoriutumista
 • parantaa ymmärrystäsi seuraajien käyttäytymisestä
 • seurata julkaisujesi trendejä

Kun osaat seurata näitä mittareita, ymmärrät yleisöäsi paremmin. Tuntemalla kohderyhmäsi voit kehittää Instagram-markkinointiasi ja optimoida sisältöäsi entistä kiinnostavammaksi.

Ymmärrä yleisöäsi paremmin

Ennen sisällön analysointia on hyvä kiinnittää hetkeksi huomio yleisöön. Kun tiedät muutamia faktoja, opit tuntemaan kohderyhmäsi paremmin ja optimoimaan sisältösi juuri heille sopivaksi.

Sukupuoli– ja ikäjakauma

Analytiikasta löydät tiedon minkä ikäisiä ja mitä sukupuolta seuraajasi ovat. Tiedolla on merkitystä esimerkiksi julkaisuajankohdan ja sisällön kannalta: nuoremmat seuraajat viettävät vanhempaa yleisöä enemmän aikaa sosiaalisen median äärellä, jolloin julkaisuajankohdan merkitys pienenee.

Instagram-analytiikka mahdollistaa sisältöjen optimoinnin ja kehittämisen.Indiedaysin tilin seuraajat koostuvat suurimmaksi osin 25–34-vuotiaat, joita on 41 prosenttia kaikista seuraajista. Toisiksi suurin ikäryhmä on 35–44-vuotiaat, joten tilin sisältöä kannattaa suunnitella erityisesti 25-44-vuotiaiden makuun sopivaksi.

Paras sijainti

Sijainnin tunteminen on tärkeää mainonnan kohdentamisessa. Kun tiedät missä seuraajasi asuvat, voit kohdentaa sisältöä heille entistä paremmin.

Instagram-analytiikka auttaa optimoimaan ja kehittämään tilin sisältöä.Suosituimmat kaupungit Indiedaysin tilillä ovat Suomen suurimpia kaupunkeja, joten on luonnollista, että näistä myös seuraajia on eniten. Valtaosa seuraajista on suomalaisia, joten myös sisällön kannattaa olla suomenkielistä.

Ajankohdat

Insightsista saat selville, mihin vuorokauden aikaan ja minä päivinä seuraajasi ovat aktiivisimmillaan Instagramissa. Esimerkiksi viikonloput ja illat voivat näkyä piikkinä, kun ihmisillä on vapaata. Jos luonnoksissasi muhii tärkeä julkaisu, voi olla järkevää säästää se siihen ajankohtaan, jolloin suuri osa yleisöstäsi on valmiina Instagramissa.

Instagram-analytiikka auttaa optimoimaan ja kehittämään sisältöä.Instagram-analytiikka antaa arvokasta tietoa julkaisuista

Kun käyttäjätiedot ovat hallussa, on aika syventyä sisällön pariin. Julkaisujesi statistiikasta saat selville, minkä verran näyttöjä julkaisusi ovat saaneet ja kuinka paljon niillä on tavoitettu ja sitoutettu yleisöä. Seuraavaksi esittelemme mittarit, joista voit valita juuri omaan sisältöstrategiaasi sopivimmat.

Instagram-analytiikka auttaa optimoimaan ja kehittämään sisältöä.Näyttökerrat (impressions)

Näyttökerrat kertovat kuinka monta kertaa tilisi kuvia, videoita tai storya on katsottu yhteensä. Näyttökerrat mittarina on kuitenkin  suurpiirteinen, eikä sillä voi kerätä relevanttia tietoa julkaisuiden tavoittavuudesta. Näyttökertoja kertyy nimittäin jokaisesta julkaisun vilkaisusta sekä silloin, kun seuraaja selaa feediään ja ohittaa julkaisusi. Näyttökertoja voi myös kertyä useampi samalta käyttäjältä, joten uniikkien katselujen laskemiseen mittari on huono.

Tavoittavuus (Instagramissa reach/kattavuus)

Tavoittavuus kertoo tarkempaa tietoa kuin näyttökerrat-mittari. Sekä näyttökerrat että tavoittavuus kertovat, kuinka monta kertaa julkaisua on katsottu. Tavoittavuus rajoittaa tämän kuitenkin uniikkeihin tileihin. Mittarina se on siis luotettavampi ja antaa tarkempaa tietoa tavoittavuudesta kuin pelkät näyttökerrat.

Instagram-analytiikka auttaa optimoimaan ja kehittämään sisältöä.Vertaamalla Instagram-tilin katselumääriä näyttökertojen ja kattavuuden-mittareiden avulla voi helposti huomata eroavaisuuden näiden kahden luvun välillä. Esimerkkikuvasta huomaa, että suosituimmalla julkaisulla on näyttökertoja yli 2000 kappaletta, vaikka kuva onkin tavoittanut vain noin 1500 tiliä.

Sitoutuminen (engagement)

Engagement, eli sitoutuminen, kertoo tilien määrän, jotka ovat tykänneet, kommentoineet tai tallentaneet videoitasi tai kuviasi. Tämä mittari ei kuitenkaan laske useita kommentteja samalta käyttäjältä.

Sitoutuneisuuden aste, eli engagement rate, kertoo sitoutuneiden käyttäjien määrä seuraajista. Sitoutuneisuuden aste ei löydy suoraan Instagram Insightista, mutta voit laskea sen helposti jakamalla engagement-lukusi seuraajien määrällä:

         Engagement rate = engagement / seuraajien määrä

Engagement raten avulla voit katsoa, mikä julkaisusi sitouttaa suhteellisesti eniten seuraajia ja mikä vähiten. Näin pystyt optimoimaan sisältöäsi sellaiseksi, mistä seuraajasi pitävät eniten. Engagement ratea voi parantaa luomalla laadukkaampaa ja relevantimpaa sisältöä sekä muokkaamalla sitä seuraajiesi mieltymysten mukaiseksi.

 

Seuraajien kasvu

Seuraajien kasvu -mittari kertoo viikoittaisen seuraajien määrän lisääntymisen, mutta ei pidemmän aikavälin kasvua. Seuraajien kasvua kannattaa siis tarkistaa viikoittain.

 

Instagram-analytiikka auttaa optimoimaan ja kehittämään sisältöä.Klikit

Instagramin-kuviin ei voi lisätä linkkiä, mutta linkin voi kuitenkin liittää Instagram-profiiliin. Linkki biossa on helpoin keino, kun haluat ohjata liikennettä Instagramista nettisivuillesi tai esimerkiksi tietyn mainoksen tai tuotteen landing pagelle.

Instagram-analytiikka auttaa optimoimaan ja kehittämään sisältöä.

Kuinka analysoida Instagram Stories -julkaisuja?

Instagramin Stories eroaa feed-julkaisuista paitsi muotonsa, myös analytiikkansa puolensa. Tarinaa varten onkin tavoittavuuden ja näyttökertojen lisäksi myös omat mittarit, kuten poistumiset ja vastaukset. Instagram Stories -analytiikka tallentuu yritystilin Story-arkistoon, josta yksittäistä julkaisua swaippaamalla voi tutkia tarkemmin yksittäisen tarinan toimivuutta.

Instagram Stories -analytiikka

Tapahtumat (interactions)

Tässä kohdassa näet kyseisessä tarinassa seuraajiesi tekemien toimintojen määrän. Nämä voivat olla

 • Vastauksia
 • Vierailuja profiilissa
 • Sivustoklikkauksia
 • Tarran napsautuksia (hashtag, sijainti tai maininnat)
 • Linkin klikkauksia (IGTV tai ulkoiset linkit)

Tarrojen klikkaukset ilmaisevat usein sitä, että seuraaja on kiinnostunut tutustumaan Storyssa mainittuun brändiin tarkemmin. Linkin klikkaukset ja sivustoklikkaukset puolestaan viestivät sisällön toimivuudesta; seuraajat ovat kiinnostuneita tutustumaan aiheeseen tarkemmin.

Saatu huomio (discovery)

Tavoittavuus (tällä tarinalla tavoitetut tilit, reach) on niiden ihmisten lukumäärä, jotka katsoivat yksittäisen Instagram Storiesin osan. Tavoittavuus on, kuten feedissä, aina uniikkien katselijoiden määrä.

Näyttökerrat (impressions) osoittavat, kuinka monta kertaa storya on katseltu. Koska yksittäinen käyttäjä voi tarkastella tarinaa useita kertoja, on näyttökertojen lukumäärä vähintään yhtä suuri, mutta enimmäkseen korkempi kuin tavoitettujen tilien.

Seuraamiset (follows) kertoo, kuinka moni tarinan nähnyt on alkanut seurata sinua välittömästi.

Selailu (navigation) paljastaa, miten hyvin seuraajasi viihtyvät julkaisujesi parissa.

 • Takaisin (back) näyttää niiden ihmisten määrän, jotka ovat palanneet takaisin edelliseen tarinaasi. Jos tämä luku on korkea, kannattaa tarkastella hyvin toimineita edellisiä sisältöjä.
 • Eteenpäin (forwards) laskee tarinastasi seuraavaan osaan siirtyneet käyttäjät. Tämä ei suoranaisesti tarkoita, että yleisösi ei ole kiinnostunut tarinastasi. Monet ihmiset katsovat tarinoita sormi näytön oikeassa laidassa jo valmiina siirtymään seuraamaan tarinaan. Erityisesti still-kuvien kohdalla tämä luku on korkea, sillä harva seuraaja jää katsomaan kuvaa 15 sekunnin ajaksi.
 • Seuraava tarina (next story) kertoo pois julkaisusi ääreltä swaipanneiden katsojien määrän, mikä voi osaltaan olla merkki sisällön toimimattomuudesta.
 • Poistunut (exited) kuvastaa myös menetettyä julkaisun katselijaa. Periaatteessa poistumiset ovat kaikkien tarinoiden katselun lopettamisia tai sovelluksen sulkemisia tarinasi katselun aikana.

Instagram-analytiikka sisältöstrategiassa

Instagramin käyttöön ei ole olemassa yleisiä ohjeita ja toimintatapoja, vaan parhaiten sisällön voi optimoida seuraajiaan kiinnostavaksi omaa analytiikkaa seuraamalla. Lukuja tarkastellessa on tärkeää keskittyä kokonaiskuvaan yksittäisten lukujen sijaan. Esimerkiksi lomat ja juhlapyhät voivat vaikuttaa yleisön aktiivisuuteen ja siten vääristää lukuja, jos tarkasteluajanjakso on liian kapea.

Ota huomioon ainakin nämä:

 • Käy läpi parhaimmat ja huonoimmat julkaisusi. Analytiikan avulla löydät helposti suosituimmat julkaisusi ja opit, millainen sisältö seuraajiasi miellyttää. Keskity jatkossa tuottamaan lisää vastaavankaltaista sisältöä. Hyödynnä myös tiedot seuraajiesi iästä ja sijainnista julkaisuja suunnitellessasi.
 • Kokeile eri julkaisuaikoja. Jokaiselle tilille on olemassa yksilöllinen paras aika julkaista, joka on riippuvainen algoritmista ja yleisöstä. Instagram Insights näyttää sinulle ajat, jolloin seuraajasi ovat aktiivisimmillaan. Kokeilemalla saat selville, onko tämä ajankohta paras tykkäyksien ja kommenttien kerryttämiseen vai toimiiko jokin muu ajankohta paremmin.
 • Seuraajamäärän seuraaminen. Tarkastele säännöllisesti tilisi seuraajamäärää ja siinä tapahtuvia muutoksia. Jos seuraajamääräsi kasvaa/vähenee merkittävästi, tarkista mitä olet viime aikoina tehnyt tililläsi. Onko joku tietty toiminta saanut seuraajamäärän muuttumaan? Näin opit millainen sisältö iskee seuraajiisi.
 • Käytä #hashtageja. Suositut, sisältöön sopivat hashtagit houkuttelevat tilisi aiheesta kiinnostuneita seuraajia. Tarkasti suunnitellut ja suositut hastagit kasvattavat helposti seuraajamäärää, kun lisäämääsi hastagia tutkiva Instagram-käyttäjä löytää kuvasi ja voi sitä kautta löytää myös tilisi.

Kokeilemalla löydät parhaat toimintatavat

Lukujen tuijotteluun on helppo uppoutua, mutta älä anna sen tappaa luovuuttasi. Aina ei ole järkevää täyttää tiliä pelkästään lukujen mukaan parhaalla sisällöllä, sillä se voi imeä ideasi ja ohjata sinut toistamaan samoja sisältörutiineja. Tärkeintä on kokeilla rohkeasti ja etsiä itsellesi tärkeimmät mittarit.

Riippumatta käyttämästäsi alustasta tai markkinointityökaluistasi, mittareiden seuraaminen ja tulosten analysointi on avain menestykseen. Ota yhteyttä Indieplacen myyntiin, jos haluat kuulla lisää astetta viisaammasta vaikuttajamarkkinoinnista.

Picture of Indieplace

Indieplace

fiFinnish