Indieplace kehälogo valkoinen

PR-trendit 2023 – Ota nämä haltuun nyt

Ihmisymmärrys auttaa pysymään trendien aallonharjalla myös PR-toimissa. Olet paljon viisaampi vuoden PR-suunnittelun suhteen, kun ymmärrät miten muuttuvat tilanteet kuten pandemia, teknologian kehitys tai markkinatilanne vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Tässä artikkelissa PR-asiantuntijamme Sonja Koistinen kertoo, mitkä PR-trendit 2023 kannattaa ottaa haltuun viimeistään nyt.

Kaikki lähtee kohderyhmästä – ymmärrä ihmisiä, jotka haluat tavoittaa

Ota tarkasti selvää kohderyhmästäsi tutustumalla erilaisiin artikkeleihin, uutisiin, raportteihin ja kyselyihin, tai teettämällä sellaisia itse. Selvitä miten kohderyhmäsi toimii – niin osaat valita oikeat keinot sen tavoittamiseen. Missä he jakavat tietoa, mistä heidät tavoittaa, keitä he seuraavat ja miten he käyttäytyvät sosiaalisen median alustoilla? Miten ympärillä muuttuva maailma on muokannut heitä?

Varmista myös, että tarjoamasi tieto on kohderyhmällesi räätälöidyssä, oikeassa muodossa ja helposti jaettavissa. 

PR & trendit – edistä myyntiä ruokkimalla ilmiöitä

Maksettu ja ansaittu media täydentävät toisiaan. Ota tämä huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja varmista niiden saumaton liitto. Lähde siitä, että luova konsepti on mahdollista jalkauttaa esimerkiksi kaupallisesta vaikuttajakampanjasta PR-tuotelähetyksiin, tiedotteisiin ja tapahtumiin asti. Näin varmistat, että toimenpiteet puhuvat samaa kieltä ja kasvatat samalla vaikuttavuutta!

Viestin jakajien, eli esimerkiksi toimittajien tai vaikuttajien, lisäksi on yhtä tärkeää pohtia, miten toimenpiteet näyttäytyvät kuluttajille. Mieti siis tarkkaan, mitä kuluttajat saavat PR-toimenpiteistä – mitä haluat PR:n avulla heille välittää ja mikä on ensisijainen tavoitteesi?

Hyvä vinkki on lisätä PR-toimenpiteisiin jokin koukku. Hyödynnä esimerkiksi tuotelähetyksessä kaupallisessa yhteistyössä toteutettua vaikuttajan reseptiikkaa. PR-toimenpiteiden avulla on mahdollista reagoida ja ruokkia nousevaa ilmiötä. Vahvista siis kaupallisen vaikuttajakampanjan synnyttämää ilmiötä PR:n keinoin! Tutustu caseemme, jossa ilmiö tyhjensi hyllyt. > 

 

Aidosti vaikuttavat PR-trendit 2023

 

  1. Monikanavaisuus lisää vaikuttavuutta

Monikanavaisuuden trendi näkyy paitsi vaikuttajamarkkinoinnissa, myös PR-tekemisessä. Digitaalinen media on nosteessa ja kuluttajat ovat tottuneet etsimään tietoa monesta eri kanavasta. PR-toimenpiteiden suunnittelussa kannattaakin olla luova ja pohtia, miten kanavia voisi hyödyntää ristiin? Ota huomioon myös uudet keinot, kuten podcastit ja videosisällöt. Muokkaamalla hieman viestin kulmaa saat toimenpiteet vietyä perinteisistä uutiskirjeistä tehokkaasti muihin kanaviin.

Muista kanavia valitessa huomioida, mitä kanavia kohderyhmäsi kuluttaa – näin varmistat, että brändisi on siellä missä kuluttajat ovat. Esimerkiksi nuoremman Z-sukupolven keskuudessa videosisältöjen kulutus korostuu jopa siinä määrin, että he ovat alkaneet käyttää sosiaalisen median alustaa TikTokkia hakukoneen tapaan.

 

  1. Ansaitusta mediasta omaan mediaan

Brändin näkyvyyttä ei voi rakentaa pelkästään ansaitun median näkyvyyden päälle. Omasta mediasta some-kanavista verkkosivuihin ja uutiskirjeistä artikkeleihin tulee brändeille entistä tärkeämpi väylä viestiä brändistä vuonna 2023.

Omistetun median kautta pyritään yleensä tavoittamaan haluttu yleisö ilman maksettua mainontaa. Kaupallisissa yhteistöissä tuotettuja tai ansaitun median kautta saatuja sisältöjä kannattaa kuitenkin hyödyntää myös omissa medioissa. Voisiko vaikuttajakampanjan kuvia ja sisältöä käyttää esimerkiksi tiedotteessa tai ansaittuja mediajulkaisuja jakaa omissa somekanavissa? Hyödyntämällä sisältöjä ristiin lisäät myös vaikuttavuutta ja tehostat sisällöntuotantoa.

 

  1. Diversiteetti ja inklusiivisuus luovat samaistumisen mahdollisuuksia

Tämän päivän PR-toimien on heijastettava vahvasti ympäröivää maailmaa ja siinä esiintyvää monimuotoisuutta. Brändien tulisikin ottaa viestinnässään huomioon, että sekä PR:n suunnittelussa että toteutuksessa on mukana ihmisiä erilaisista taustoista – niin kulttuureista ja etnisyyksistä kuin muista erilaisista vähemmistöistä. Näin voit varmistaa, että viestisi on samaistuttava mahdollisimman monimuotoiselle yleisölle.

Inklusiivisuutta ja diversiteettiä ei voi kuitenkaan toteuttaa vain PR-huomion toivossa! Muista siis tarkastella brändisi toimintoja läpi koko organisaation.

 

  1. Henkilökohtaisuus – vahvat mediasuhteet & aidot kohtaamiset

Jatkuvassa informaatiotulvassa henkilökohtaiset yhteydenotot korostuvat ja suurille massoille lähetettävien persoonattomien tiedotteiden määrä vähenee. Kohdenna siis tarkoin ja henkilökohtaista viestiäsi. Käytä tarinankerronnassa luovuutta ja kohtaa ihmisiä siellä missä he toivovat.  Pandemian jälkeen moni kaipaa aitoja kohtaamisia ja live-tapahtumat ovat taas nousussa. Ymmärrä tiedonjakajiesi lisäksi kuluttajaa, jolle viestiäsi suunnittelet: hyvin toteutettu ja personoitu media pitch palvelee mediatalojen lisäksi myös kuluttajia paremmin.

Hyvät mediasuhteet ovat kaiken a ja o – niitä hyödyntämällä tarina on mahdollista saada näkyviin muuallakin kuin organisaation omissa medioissa.

 

  1. Teknologian kehitys tarjoaa uusia alustoja ja vuorovaikutusmahdollisuuksia

Teknologian kehitys tulee näkymään jatkossakin uusina alustoina ja entistä monipuolisempina mittareina. Tekoäly kehittyy ja oppii meistä jatkuvasti lisää. PR:n saralla tekoäly voi tulevaisuudessa auttaa niin viestien personoinnissa eri yleisöille, kuin mediaseurannassa ja yleisön reaktioiden raportoinnissa.

Pandemia antoi teknologian kehitykselle uutta virtaa, kun emme voineet enää tavata toisiamme normaalisti. Jopa kokonaisia muotiviikkoja on järjestetty virtuaalisesti ja niiden kehitykselle ei tulevaisuudessakaan näy loppua.

 

  1. Aitouden merkitys kasvaa valeuutisten maailmassa

Elämme mis- ja disinformaation aikaa, jolloin valheellinen tieto leviää helposti eri kanaviin. Lisäksi väärän tiedon levittäjillä on käytössään aina uusia teknologioita ja kanavia, mikä tekee luotettavan tiedon löytämisestä entistäkin haastavampaa. Tahatonta misinformaatiota syntyy jatkuvasti, kun sosiaalisen median kautta informaatiota tuotetaan koko ajan enemmän.

Varmista, että brändisi ei vain kiillota totuutta vaan perusta väitteesi faktoihin! Kuluttajat odottavat autenttisuutta ja arvostavat brändejä, jotka aidosti lunastavat lupauksensa.

 

  1. Vastuullisuus ja empatia inhimillistävät viestintää

PR on tehokas keino tuoda vastuullisuuden eri tasoja esille. Se vaatii kuitenkin tarkkaa suunnittelua ja tarvitsee taakseen todellisia vastuullisuustekoja. Lähiaikoina ihmisten hyvinvointi on kohdannut paljon erilaisia haasteita, ja epäkohtien tunnistaminen ja pyrkimys parantaa maailmaa on noussut globaalin keskustelun kohteeksi. Empatia trendinä on tullut jäädäkseen.

Kukaan ei halua asettua tukemaan brändiä, joka kohauttaa olkiaan ympäröivän maailman kriiseille. Huomioi siis ympäröivä maailma ja tilanne missä toimit. Ole sensitiivinen ja pohdi kaikkien PR-toimiesi ajankohtaa tarkoin.

 

Ole yhteydessä meihin, kun haluat tehdä vaikuttavaa PR:ää tai kuulla lisää, miten PR-trendit 2023 muutetaan myyntiä kasvattaviksi ilmiöiksi!

Picture of Sonja Koistinen

Sonja Koistinen

en_GBEnglish