Indieplace kehälogo valkoinen

Vaikuttajamarkkinoinnin verotus – ohjeet PR-lahjojen verotukseen

Onko sinunkin vaikea saada selkoa PR-lahjojen verotuksen kiemuroista? Jos vaikuttajamarkkinoinnin verotus mietityttää, olet tullut oikeaan paikkaan. Koostimme tähän artikkeliin kevään 2022 ajantasaiset tiedot saatujen tuotteiden verotuksesta ja esimerkit niiden soveltamisesta käytännön tilanteisiin.

Huomioithan, että vaikuttajana olet velvollinen toimimaan ajantasaisten ohjeiden mukaan ja tarkistamaan sisällön oikeellisuuden. Tarkistathan aina ajantasaiset tiedot verottajalta.

Saatujen tuotteiden verotus

Jokainen vaikuttaja on itse vastuussa verojensa ilmoittamisesta ja maksamisesta verottajalle. Vaikuttajan veronalaisia tuloja ovat rahana saatujen palkkioiden lisäksi esimerkiksi tavarana, palveluna tai lahjakorttina saadut palkkiot. Vaikuttaja voi vastaanottaa esimerkiksi tuotenäytteitä, PR-lahjoja, mallikappaleita, uutuustuotteita, alennuksia, lahjakortteja, matkoja, hotelliöitä ja lippuja elämyksiin yhteistyöyrityksiltä.

Yleisenä lähtökohtana on, että kaikista vastaanotetuista tavaroista ja palveluista on maksettava veroa. Poikkeuksena tästä on saatu tuote, palvelu tai rahanarvoinen etu, jonka arvo on alle 50 euroa (sis. alv) ja sen vastaanottamisen yhteydessä ei ole sovittu palkkiota näkyvyydestä eikä sovittua yhteistyötä. Jos tuote, palvelu tai etu on saatu vastineeksi somenäkyvyydestä, on lahjan käypä arvo veronalaista tuloa, vaikka se olisi arvoltaan alle 50 euroa. (vero.fi)

Tuotelahjojen, etujen ja muiden vastaavien korvausten vero lasketaan niiden käyvästä arvosta. Käypä arvo on sama kuin tuotteen tai esimerkiksi pääsylipun hinta, jos tuotteen tai lipun ostaisi itse. (vero.fi)

Vaikuttaja voi verotuksessa vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut. Tämä voi olla esimerkiksi saadun tuotteen tai rahanarvoisen edun käypä arvo kokonaisuudessa tai osittain.

PR-lahjojen lähettäjän vastuu

Jokaisen yrityksen ja toimijan tulee pyytää aina lupa lähettää vaikuttajalle mitään rahanarvoista lähetystä, sillä verotukseen ei vaikuta se, onko vaikuttaja sopinut tuotteen tai palvelun lähettämisestä etukäteen lähettäjän kanssa.  (Sometulot – vero.fi)

Koska saaduilla tuotteilla tai palveluilla on mahdollisesti vaikutusta vaikuttajan veroukseen, on vaikuttajan tärkeää saada tietää, mitä hänelle ollaan lähettämässä. Lisäksi on tärkeää, että vaikuttaja saa lähettäjältä tietoonsa tuotteen käyvän arvon tai saa selvitettyä sen itse.

Veroilmoitus PR-lahjoista

Vaikuttajan tulee ilmoittaa tavaralahjojen, matkojen, lahjakorttien ja pääsylippujen käyvät arvot ne veroilmoituksella seuraavasti:

 • Yksityishenkilö täydentää tulot esitäytetylle veroilmoitukselle
 • Toiminimiyrittäjä ilmoittaa tulot elinkeinotoiminnan veroilmoituksella 1. huhtikuuta mennessä
 • Osakeyhtiöyrittäjä ilmoittaa tulot osakeyhtiön veroilmoituksella

Verotarkistusta varten vaikuttajan tulee säilyttää itsellään kaikki kuitit ja muut todisteet tuotteen tai muun rahanarvoisen edun arvosta 3–6 vuotta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt.

Ohjeistus tulorekisteristä vaikuttajalle

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jonne ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, palkkioista ja etuuksista. Tuotelahjan antaja on velvollinen ilmoittamaan tuotelahjan verottajalle tulorekisteriin, josta ilmoitusten perusteella tulot kohdistetaan vaikuttajalle.

Vaikuttaja voi tarkastella merkittyjä tietoja sähköisestä asiointipalvelusta sekä tarkistaa, että tulot on merkitty veroilmoitukseen oikein ja täydentää sekä korjata niitä tarvittaessa. (vero.fi)

Lahjavero

Mikäli saat samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja, joiden yhteenlaskettu arvo ylittää 5 000 €, pitää lahjansaajan lisäksi ilmoittaa kaikki lahjat lahjaveroilmoituksella. (vero.fi)

Käytännön esimerkkejä saatujen tuotteiden verotuksesta

PR-lahja: kosmetiikkapakkaus

Vaikuttaja saa yritykseltä X kosmetiikkapakkauksen, jonka arvo on 45 euroa. Lähetetyn kosmetiikkapakkauksen taustalla ei ole yhteistyötä: se ei ole korvaus yhteistyöstä tai edellytä vaikuttajalta näkyvyyttä. Vaikuttaja voi vastaanottaa lähetyksen ilman veroseuraamuksia.

PR-lahja: kuulokkeet

Vaikuttaja vastaanottaa yritykseltä X 99 euron kuulokkeet. Vaikuttaja ilmoittaa veroilmoituksessa kuulokkeiden käyvän arvon sekä tallettaa itselleen kuitit ja todistukset kuulokkeiden käyvästä arvosta 3–6 vuoden ajaksi verotuksen päättymisen jälkeen.

Vaikuttaja voi mahdollisesti vähentää verotuksessa tuloistaan niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain, eli tässä tapauksessa kuulokkeiden arvon.

PR-matka

Vaikuttaja kutsutaan yrityksen X PR-matkalle, jossa yritys tarjoaa vaikuttajalle lennot sekä hotelliyön (arvo 500 euroa). Vaikuttaja ilmoittaa veroilmoituksessa matkan käyvän arvon sisältäen tiedon kaikista matkan hintaan kuuluvista tekijöistä (lento ja hotelli) sekä tallettaa itselleen kuitit ja todistukset matkan käyvästä arvosta 3–6 vuoden ajaksi verotuksen päättymisen jälkeen.

Vaikuttaja voi mahdollisesti vähentää verotuksessa tuloistaan niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut eli tässä tapauksessa matkan kulut, sillä vaikuttaja luo matkan ajan sisältöä kanaviinsa sekä luo suhteita asiakasyritykseen eli tekee työtään. Vaikuttaja voi ilmoittaa koko saamansa matkan käyvän arvon summan tulonhankkimisvähennyksenä veroilmoituksessa.

Ilmainen pääsylippu

Vaikuttaja vastaanottaa yritykseltä X ilmaisen festivaalilipun, jonka arvo on 180 euroa. Vaikuttaja ilmoittaa veroilmoituksessa pääsylipun käyvän arvon sekä tallettaa itselleen kuitit ja todistukset lipun käyvästä arvosta 3–6 vuoden ajaksi verotuksen päättymisen jälkeen.

Vaikuttaja voi mahdollisesti vähentää verotuksessa tuloistaan niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut eli tässä tapauksessa lipun kulut. Vaikuttaja osallistuu festivaaliviikonloppuun ja puolet ajasta luo festivaaleilta omien kanaviensa sisältöä, luo suhteita, tapaa yhteistyökumppaneita ja kuvaa materiaalia. Työnteon jälkeen vaikuttaja vaihtaa vapaalle. Näin ollen vaikuttaja voi ilmoittaa mahdollisesti puolet saamansa lipun käyvästä arvosta tulonhankkimisvähennyksenä veroilmoituksessa.

Saatu alennus

Vaikuttaja saa yritykseltä X alennuskoodin, jolla vaikuttaja voi ostaa tuotteita alennettuun hintaan. ”Mikäli alennus on tavanomainen ja kohtuullinen ja sitä voidaan verrata asiakkaille annettavaan alennukseen, on se sallittua ilman verovaikutuksia. Alennus on tavanomainen ja kohtuullinen, kun se on korkeintaan samansuuruinen kuin esimerkiksi jälleenmyyjille tai parhaimmille asiakkaille myönnetty alennus. Alennuksen euromäärällä ei ole tällöin merkitystä.” (veronmaksajat.fi)

Mikäli vaikuttaja saa yritykseltä X alennuksen, jolla vaikuttaja saa ostaa esimerkiksi sisäänostohintaan tuotteita, ilmoittaa vaikuttaja saadun edun käyvän arvon verotuksessa.

Voiko vaikuttaja luopua saaduista PR-lahjoista?

Vaikuttajalla on vapaus myydä tai lahjoittaa saatuja tuotteita eteenpäin.

Ammattitaitoinen vaikuttaja ottaa huomioon sen, että myy tai lahjoittaa yhteistyön kautta saadun tuotteen vasta kohtuullisen ajan kuluttua yhteistyön toteutuksesta. Kohtuullisen ajan kuluttua tuotteita voi myydä tai lahjoittaa, ellei mainostajan kanssa ole toisin sovittu.

Lahjaksi saatujen tuotteiden myynti eteenpäin

Mikäli vaikuttaja vastaanottaa tuotelähetyksiä ja myy itselleen tarpeettomat ja käyttämättömät tuotteet eteenpäin, on myyntivoitosta maksettava veroa. Veroa on maksettava kuitenkin vasta silloin, kun tavaroita ja muuta irtainta omaisuutta myydään yhteensä yli 1 000 eurolla vuodessa. 1 000 euron raja lasketaan myyntihinnoista, ei myyntivoitoista. Jos myyntihinnat ylittävät 1 000 euron rajan, voitot ovat kokonaan veronalaista pääomatuloa. (vero.fi)

Jos vaikuttaja käyttää tuotetta ensin itse tai se tulee vaikuttajan perheen käyttöön, voi vaikuttaja myydä käytettyjä tavaroita verovapaasti, jos myynnistä saadut voitot ovat yhteensä alle 5 000 euroa vuodessa. Jos vaikuttaja saa vuodessa myyntivoittoja yli 5 000 euroa, on rajan ylittävästä osasta maksettava luovutusvoittoveroa. Voitolla tarkoitetaan myyntihinnan ja käyvän hinnan erotusta. (vero.fi)

Huomioithan, että tämä ohjeistus koskee tavallista koti-irtaimistoa: asunnot, autot eivät ole tavanomaista kodin irtaimistoa. Lisäksi jatkuva, ammattimainen tavaroiden myynti on elinkeinotoimintaa, joka ilmoitetaan elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Liiketoimintaa koskee arvonlisäverovelvollisuus liikevaihdon ollessa yli 15 000 €. (vero.fi)

Tavanomaisia tavaroita ovat esim.

 • vaatteet
 • astiat
 • korut
 • huonekalut
 • kodin elektroniikka
 • harrastusvälineet


Tavanomaisia tavaroita eivät ole esim.

 • autot
 • moottoripyörät
 • veneet
 • muut vastaavat kulkuvälineet

(verokampus.fi)

Muista kirjata tulonhankkimisvähennykset verotukseen

Vaikuttaja voi vähentää verotuksessa kuluja, jotka ovat aiheutuneet tulon hankkimisesta eli vaikuttajan työn tekemisestä. Tämä voi olla esimerkiksi saadun tuotteen tai rahanarvoisen edun käypä arvo kokonaisuudessa tai osittain. Jos kuluja on jonakin vuonna enemmän kuin tuloja, vaikuttaja voi vähentää kulut seuraavien vuosien vaikuttajatuloista. Kaikki yksityishenkilöt saavat automaattisesti 750 euron (vuonna 2022) tulonhankkimisvähennyksen Tulonhankkimiskuluja kannattaa ilmoittaa siis vain, jos ne ylittävät 750 euroa. (vero.fi)

Vaikuttajan tavallisimpia tulonhankkimisvähennyksiä ovat

 • Tietokone
 • Puhelin ja liittymä
 • Nettiyhteys
 • Kamera ja muu kuvauskalusto
 • Ohjelmistot, kuten kuvankäsittely
 • Pilvitallennustilat
 • Yhteistöitä varten hankitut tuotteet
 • Kirjanpitäjäkulut

Vähennystä ei myönnetä satunnaisesta käytöstä: jos tietokonetta tarvitsee työtehtävien hoitamiseen, vähennystä voi saada puolet koneen hinnasta. Jos tietokone on hankittu pääasiassa työkäyttöä varten, vähennyksen saa täysimääräisenä.

Mitä voi seurata, jos verottajalle ei ilmoiteta oikeita tietoja? 

1. Verotarkastus

Vaikuttajalle voidaan tehdä verotarkastus, joka etenee verotarkastuksen normaalien prosessien mukaisesti. Verotarkastus vaatii myös vaikuttajalta aikaa, töitä ja valmistautumista, joten se kannattaa välttää hoitamalla veroasiat aina kuntoon ennakkoon.

Verotarkastuksessa selvitetään perusteellisesti, onko Verohallinnolle annettu oikeat ja riittävät tiedot, jotta verotus voidaan toimittaa lainmukaisesti ja asiakkaan velvollisuus maksaa veroa täyttyy. Verotarkastus kohdistuu kirjanpitoon sekä muuhun kirjalliseen aineistoon, kuten tehtyihin sopimuksiin. Vaikuttajan kohdalla käsittelyssä voisivat olla yhteistyösopimukset sekä saadut PR-lahjat ja matkat. Verotarkastuksessa selvitetään tavallisesti liiketoiminnan ja kirjanpidon vastaavuus: vastaavatko Verohallinnolle annetut ilmoitukset kirjanpitoa ja onko verolainsäädäntöä noudatettu. (vero.fi)

2. Mätkyt eli jäännösvero

Jos vaikuttaja on maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, pitää puuttuva osuus maksaa jäännösverona eli mätkyinä. Myöhässä olevalle jäännösverolle kertyy viivästyskorkoa, ajoissa maksamalla välttää viivästyskorot. (vero.fi)

Indieplacen vaikuttajatiimi on täällä sinua varten – jos jokin asia vaikuttajamarkkinoinnin verotuksessa mietityttää, ole meihin yhteydessä!

Indieplace

Indieplace

fiFinnish