Indieplace kehälogo valkoinen

Vaikuttajasuhteiden hallinta – kuinka luoda ja kehittää suhdetta vaikuttajiin?

Vaikka vaikuttajamarkkinointi on kasvanut alana huimasti viime vuosina ja muuttunut yhä datavetoisemmaksi, ovat kaiken keskiössä edelleen ihmiset somekanavien takana. Tässä artikkelissa avaamme vaikuttajasuhteiden hallinta -termiä pitkän linjan ammattilaisemme ja vaikuttajatiimimme vetäjän Pauliina Pajusen toimiessa oppaanasi.

Mitä on vaikuttajasuhteiden hallinta?

Vaikuttajasuhteiden hallinta (Influencer Relationship Management eli IRM) käsittää kaiken strategisen vuorovaikutuksen vaikuttajien kanssa. Vaikuttajasuhteiden hallinta juontaa juurensa asiakassuhteiden hallinnasta (CRM).

CRM viittaa tapoihin ja keinoihin, joiden avulla yritykset hallitsevat suhteita asiakkaisiinsa. Yhtä lailla vaikuttajasuhteiden hallinta pitää sisällään kaiken sen, minkä avulla luodaan ja ylläpidetään suhteita sosiaalisen median vaikuttajiin. Vaikuttajasuhteiden hallinnan tavoitteena on luoda pitkäkestoisia ja strategisia suhteita vaikuttajien kanssa, jotka auttavat jokaista osapuolta menestymään parhaalla mahdollisella tavalla.

Tavat tehdä vaikuttajasuhteiden hallintaa

Yritykset voivat toteuttaa vaikuttajasuhteiden hallinnan strategiaansa kolmella eri tavalla:

 • In-house – Yritykset voivat hallita vaikuttajasuhteita suoraan vaikuttajan kanssa
 • Vaikuttajamarkkinoinnin toimisto – Vaikuttajamarkkinoinnin toimistot rakentavat ja kehittävät vaikuttajasuhteita ja huolehtivat vuorovaikutuksesta vaikuttajien kanssa yrityksen puolesta
 • Vaikuttajamarkkinoinnin alusta – Yritykset voivat hallita vaikuttajasuhteitaan myös online-alustojen kautta

Vaikuttajasuhteiden hallinta on verrattavissa asiakassuhteiden hallintaan.

Mitä vaikuttajasuhteiden hallinta pitää sisällään?

Huonosti suunniteltu vaikuttajasuhteiden hallinta ei ainoastaan tee hallaa vaikuttajasuhteille, vaan se voi vaikuttaa myös kampanjoiden onnistumiseen. Vaikuttajamarkkinointitoimistossa vaikuttajasuhteiden hallinta on hyvissä käsissä, sillä toimisto vastaa puolestasi niin vaikuttajaan, alaan kuin kampanjoihin liittyvästä vuorovaikutuksesta. Vaikuttajasuhteiden ammattilaisemme huolehtivat esimerkiksi seuraavista asioista puolestasi:

 • Alan käytäntöjen seuraaminen ja ajan tasalla pysyminen sekä muutoksista ja ohjeistuksista viestiminen vaikuttajille
 • Vaikuttajadatan kerääminen ja hallinnointi
 • Tekninen tuki
 • Kampanjahaut ja vaikuttajien kiinnostusten kohteiden selvittäminen
 • Kampanjoiden tuotanto ja aikataulutus, vaikuttajabriefit ja laadun valvonta
 • Vaikuttajan henkilökohtaisten toiveiden, tavoitteiden ja sopimusten mukainen tekeminen: vaikuttajan kanssa käydään keskusteluja, joissa selvitetään millaista tukea hän tarvitsee vaikuttajamarkkinointitoimistosta
 • Vaikuttajien uran ja kanavien kehittäminen sekä koulutus
 • Vaikuttajan brändäys ja kanavien mainostaminen
 • Vaikuttajan ammattitaitoa tukevat koulutus- ja tukipalvelut
 • Palkkio- ja sopimusneuvottelut
 • Uusien vaikuttajien etsiminen

Vaikuttajasuhteiden hallinta on verrattavissa asiakassuhteiden hallintaan.

Miksi kannattaa hyödyntää vaikuttajahallinnan ammattilaisia?

Indieplacella on erikseen vaikuttajasuhteiden hallintaan erikoistunut tiimi, joka yhdistää alan tuntemuksen inhimilliseen näkemykseen ja vaikuttajille tarjottavaan tukeen ja koulutukseen.

”Somevaikuttajana oleminen on itsenäistä työtä. Toimiston tuki on tärkeä, kun mietitään esimerkiksi vaikuttajien työtaakan hallintaa ja työhyvinvointia, sekä mahdollisia ongelmatilanteita,” sanoo Pauliina Pajunen, Head of Influencer Network.

Olemme ajan tasalla alan uusista tuulista ja sääntelystä, ja tieto kulkee kauttamme viipymättä vaikuttajille. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia muuttuvista käytännöistä tai sopimuksista, sillä hoidamme kaiken vuorovaikutuksen vaikuttajien suuntaan.

”Meillä on laaja kokonaiskuva koko vaikuttajakentästä, jonka perusteella voimme tehdä parempia päätöksiä ja kehittää alaa yhdessä vaikuttajien kanssa. Vaikuttajien on tärkeä saada myös ulkopuolisen näkemys suunnasta, jota kohti kannattaa jalostaa omia sisältöjä ja kanavia.”

Tunnemme vaikuttajamme parhaiten ja suhteutamme vuosien aikana kertynyttä dataa ja vaikuttajatuntemusta kampanjatuotantoon. Vaikuttajamarkkinointitoimisto huolehtii myös kampanjoiden aikataulutuksesta ja ohjeistuksista sekä raportoinnista.

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksista? Heitä viestiä Indieplacen myyntiin, niin asiantuntevat asiakkuuspäällikkömme ottavat kopin.

-Vanessa Weckström / Content Specialist

Picture of Indieplace

Indieplace

fiFinnish