Indieplace kehälogo valkoinen

Podcast-tutkimus 2019 – mitä mieltä kuuntelijat ovat kaupallisista yhteistöistä?

Vaikuttajamarkkinointi on laajentanut reviiriään perinteisten kanavien, kuten blogien, Instagramin ja YouTuben ulkopuolelle. Podcastit kiinnostavat paitsi kuuntelijoita myös mainostajia, joilla on mahdollisuus tavoittaa kohderyhmää kuulokkeiden kautta tilanteissa, joissa se on aiemmin olut hankalaa. Lataa Indieplacen podcast-tutkimus ja tutustu tutkimusraporttiin tarkemmin.

[call_to_action gravityforms=”1″ linktext=”Lataa tutkimusraportti tästä”]

Podcast-tutkimus: kuuntelutottumukset

Tutkimukseen vastasi 705 blogeja lukevaa kuluttajaa, joista 78% kertoi kuuntelevansa podcasteja. Verkkokyselyyn vastanneista 34 % kertoi kuuntelevansa podcasteja päivittäin tai monta kertaa viikossa. Blogien lukemisen kohdalla vastaava luku on 59%. Podcasteja julkaistaan harvemmin kuin blogipostauksia, mikä ilmenee myös niiden kuuntelutottumuksissa, sillä podcasteja on yleisintä kuunnella joko muutaman kerran viikossa tai muutaman kerran kuukaudessa (60%).

Yleisintä podcastien kuuntelu on 18–25-vuotiaiden keskuudessa, joista 91% kertoo kuuntelevansa podcasteja. Vähiten podcasteja kuluttavat 46–55-vuotiaat, joista vain yksi kolmasosa on kuuntelija.

Podcasteja kuunnellaan eniten kotitöiden lomassa, matkustaessa ja taustaviihdykkeenä. Suosituimmat aihepiirit ovat lifestyle, parisuhde ja perhe-elämä sekä huumori ja viihde. Tärkeimpänä kriteerinä podcastin valinnassa vastaajat pitivät aihepiiriä (82%). Kuluttajat valitsevat kuunteluun sellaisen podcastin, jonka juontajan tai vieraiden mielipiteitä ja ajatuksia he haluavat kuulla. Kuunteluun päätyvät usein myös sellaiset ohjelmat, jonka juontajaa seurataan muissa kanavissa.

Podcast-tutkimus tarkastelee kuuntelutottumuksia ja käsityksiä kaupallisista yhteistöistä.

Suosittelu ja kaupalliset yhteistyöt podcasteissa

Kuluttajat kokevat suosittelujen vaikutuksen podcastien uskottavuuteen melko neutraalina, eivätkä he lopeta kuuntelua kaupallisen sisällön vuoksi: 68 % vastaajista kuuntelee podcastin loppuun asti kaupallisesta yhteistyöstä huolimatta. Kuitenkin yli puolet vastaajista on kelannut mainoksen yli podcastissa, mikä antaa viitteitä siitä, että kaupallisen yhteistyön podcastissa tulisi olla ensisijaisesti aihepiiriin istuva sisältöyhteistyö mainoskatkomaisen insertin sijaan.

Neljä viidestä vastaajasta voisi kuvitella tekevänsä ostopäätöksen podcastissa olevan suosituksen perusteella. Vastaajista 17 prosenttia kertoo ostaneensa tuotteen tai palvelun kuultuaan siitä podcastissa.

Podcast-tutkimus tarkastelee kuuntelutottumuksia ja käsityksiä kaupallisista yhteistöistä.

Tutkimustulosten hyödyntäminen vaikuttajamarkkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinoinnin potentiaali podcasteissa on suuri, sillä niiden avulla kuluttajia on mahdollista tavoittaa tilanteissa, joissa se on aiemmin ollut hankalaa, kuten kotitöitä tehdessä tai urheillessa.

Vaikuttajamarkkinointi podcasteissa on tehokkainta silloin, kun podcastaajat kertovat tuotteista tai palveluista luontevana osana podcastin sisältöä.  Tutkimuksessa esiin nousseiden kuuntelutottumusten perusteella kaupallisia yhteistöitä tehostaa myös se, että markkinoitava tuote tai palvelu liittyy kyseisen podcastin aiheeseen.

Lataa tutkimus ja tutustu tarkemmin vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksiin podcasteissa.

Kvantitatiivinen kyselytutkimus (N=705, n=515) toteutettiin opinnäyteyhteistyönä Indieplacen blogiportaaleissa syyskuussa 2019.

Linda Silvennoinen, Sales Producer & Vanessa Weckström, Content Specialist

Picture of Indieplace

Indieplace

fiFinnish