Indieplace kehälogo valkoinen

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2020

Vaikuttajamarkkinoinnin vuosi 2019 on ollut vaikuttajamaailman arvovalintojen, mikro- ja nanovaikuttajien nousun sekä monipuolistuvien alustojen värittämä. Nämä trendit tuskin ovat hälvenemässä mustavalkoisiksi muistoiksi vuoden vaihtuessa, mutta uusi vuosikymmen tuo tullessaan myös uusia tuulia. Tässä artikkelissa katsomme ennustajan korteista, kuinka kansainväliset vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2020 mukautuvat kotimaan markkinalle.

1. Dataan pohjautuva vaikuttajamarkkinointi

Takana ovat ne päivät, kun vaikuttajamarkkinointia tehtiin ja analysointiin fiilispohjalta. Vaikuttajamarkkinnoinnin kanavista on kaivettavissa esiin dataa siinä, missä muistakin digitaalisen markkinoinnin muodoista.

Data-analyysi tulee vuonna 2020 entistä vahvemmin ohjaaman paitsi kampanjoiden tulosten raportointia myös vaikuttajien valintaa. Tarkemmat demografiset tiedot vaikuttajien yleisöstä auttavat kohdentamaan vaikuttajamarkkinointia oikealle kohderyhmälle.

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2020

2. Siirtyminen kohti pitkäaikaista kumppanuusmallia

Yksittäisten taktisten kampanjoiden sijaan vaikuttajamarkkinointi on siirtymässä kohti strategista kumppanuusmallia. Pitkäaikainen ajattelu hyödyttää kaikkia osapuolia, myös kuluttajia.

Pidemmän aikavälin vaikuttajamarkkinoinnin strategia mahdollistaa realistisemman tavoiteasetannan ja tuotannon optimoinnin sekä nopean reagoinnin taktisiin lähtöihin. Tämä tarkoittaa pohjimmiltaan integroituneempaa ja pidempiaikaista yhteistyötä, jossa vaikuttajatekeminen on suunniteltu osaksi markkinoinnin laajempia tavoitteita.

3. Confluence-markkinointi ylittää alustarajat

Vaikuttajamarkkinoinnin ja sisällön saumattomasti yhdistävä confluence-markkinointi on etusijalla digitaalisen markkinoinnin strategioissa. Vaikuttajamarkkinointi jalkautuu ostoprosessin eri vaiheisiin vastatakseen digitaalisen maailman asiakaspolun mutkiin ja vastatakseen asiakaskokemukseen.

Tämä monikanavainen malli integroi maksetun, ansaitun, jaetun ja brändin oman median yhdeksi kokonaisuudeksi. Eri kanavien ja vaikuttajien vahvuuksia yhdistämällä otetaan kaikki vaikuttajamarkkinoinnin hyödyt irti unohtamatta  hakukoneoptimoinnin, taktisen mainonnan ja retargetoinnin merkitystä.

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2020

4. B2B- vaikuttajamarkkinointi

Maailmalla kiinnostusta kasvattanut B2B-vaikuttajamarkkinointi ei suinkaan ole B2C-vaikuttajien lähettämistä yrityksille suunnatun ydinviestin viejäksi. B2B-vaikuttajamarkkinoinnin ytimessä on kumppanuus alan asiantuntijoiden kanssa yrityksen brändisisällön uskottavuuden, jakelun ja sitoutumisen kasvattamiseksi. Tärkein askel B2B-vaikuttajamarkkinoinnissa on sidosryhmien analysointi huolellisesti, jotta ymmärretään, kuka heitä voi parhaiten puhutella ja millä keinoilla.

5. Aitous sanan jokaisessa merkityksessä

Brändit ovat alkaneet ymmärtää, että joskus vähemmän on enemmän. Vaikuttajamarkkinointikampanjan menestys ei riipu pelkästään seuraajien lukumäärästä, ja siksi mikrovaikuttaja-trendi pitää päätään pinnalla vielä tulevanakin vuonna.

Aitous korostuu vaikuttajavalintojen lisäksi myös sisällöissä: erityisesti muissa pohjosimaissa raaka realismi ja tarkoituksellisen arkiset kuvat ovat hallinneet huippuvaikuttajien sisältöjä. Aitous on kaiken alku ja juuri vaikuttajamarkkinoinnissa ja se tarkoittaa myös sitä, että vaikuttaja säilyttää yhteistöissä oman persoonansa, arvonsa ja brändinsä.

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2020

6. Vaikuttajasuhteiden hallinta eli Influencer Relationship Management

Sisällöntuottajat ovat strategisia kumppaneita, mutta he ovat myös ihmisiä, eivät pelkkää mainostilaa. Vaikuttajasuhteiden hallinta on kasvava trendi maailmalla ja hyvä niin: saumattomat vaikuttajasuhteet johtavat onnistuneeseen yhteistyöhön.

Vaikuttajasuhteiden hallinnan eli IRM:n merkityksen ymmärtää parhaiten, kun sitä vertaa asiakkuuksien hallintaan (CRM). Vaikuttajamarkkinointitoimistot hoitavat vaikuttajasuhteiden ylläpidon ja kehittämisen puolestasi, mutta suunnittelemme mielellämme myös uusia ja innovatiivisia tapoja sitouttaa vaikuttajia brändiisi.

Vanessa Weckström / Content specialist

Picture of Indieplace

Indieplace

fiFinnish