Indieplace kehälogo valkoinen

Mikrovaikuttajan avulla sitoutat yleisön tehokkaasti

Mikrovaikuttajat ja nanovaikuttajat nousivat muutama vuosi sitten vaikuttajamarkkinoinnin kuumimmaksi trendiksi – miksi heitä ei pitäisi vieläkään unohtaa ja mitä hyötyä mikrovaikuttajista on yritykselle? Suurten julkkisvaikuttajien avulla tavoitat takuuvarmasti laajan yleisön, mutta pienempien mikro- ja nanovaikuttajien avulla voit saada kampanjallesi jopa parempia tuloksia.

Mikrovaikuttajien sisältö koetaan autenttisena ja heidän tuotesuosittelunsa siten uskottavana. Kuluttajat uskovat aitoihin, luotettavasta lähteestä tuleviin suositteluihin, jonka vuoksi mikrovaikuttaja voi olla mainostajalle jopa perinteistä julkkisvaikuttajaa hyödyllisempi yhteistyökumppani.
 

Kuka on mikrovaikuttaja?

Mikrovaikuttaja on sosiaalisessa mediassa aktiivinen henkilö, joka eroaa perinteisestä vaikuttajasta pienemmällä seuraajamäärällään. Yhdysvalloissa, missä vaikuttajamarkkinointi on jo vakiintuneemmassa asemassa, mikrovaikuttajana pidetään henkilöä, jonka seuraajamäärät ovat noin 10 000—50 000 henkilöä. Suomessa realistinen raja on noin 2 000—5 000 seuraajaa. Vaikka mikrovaikuttajan seuraajamäärä on matalampi, ovat seuraajat yleensä erittäin sitoutuneita ja lojaaleja verrattuna suuremman luokan vaikuttajiin.

Mikrovaikuttajat ovat helposti samaistuttavia henkilöitä, joiden avulla yritys voi tavoittaa helposti tiettyä kohderyhmää. He tuottavat sisältöä omista kiinnostuksen kohteistaan, kuten sisustuksesta, ruoanlaitosta, muodista, urheilusta, kauneudesta tai elämästä tietyssä elämäntilanteessa. Yleensä sisällössä on jokin punainen lanka tai kantava teema, johon katsoja voi identifioitua.
 

Kuka on nanovaikuttaja?

Nanovaikuttaja on seuraajamäärältään vielä mikrovaikuttajaakin pienempi sosiaalisen median vaikuttaja. Yhdysvalloissa nanovaikuttajiksi lukeutuvat tilit, joilla on 1 000—10 000 seuraajaa, mutta Suomen mittakaavassa nanovaikuttajiksi katsotaan alle 2 000 seuraajan tilit. Nanovaikuttajien yleisöt rakentuvat pääasiassa vaikuttajan henkilökohtaisista tuttavista ja hänen kanssaan samoista niche-aiheista kiinnostuneista seuraajista. Nanovaikuttajissa kiehtoo heidän samastuttavuutensa: he todella ovat tavallisia ihmisiä, jotka kertovat arkipäiväisistä kokemuksistaan vertaisilleen.
 

Miksi mikrovaikuttaja tai nanovaikuttaja?

Nyt saatat miettiä, miksi laittaisit markkinointipanostuksesi pienemmän yleisön tavoittavaan vaikuttajaan suuremman staravaikuttajan sijasta. Perusteluja mikrovaikuttajien hyödyntämiselle on kuitenkin monia.

Sitoutunut yleisö

Vaikka mikro- ja nanovaikuttajien seuraajamäärät eivät ole yhtä suuria kuin suosittujen julkkisvaikuttajien, heidän seuraajansa tasapainottavat tätä olemalla erittäin aktiivisia ja sitoutuneita. Tutkimuksissa on jopa havaittu, että mitä vähemmän vaikuttajalla on seuraajia, sitä korkeampi seuraajien sitoutumisaste on.

Suuren yleisön staravaikuttajilla ei ole yksinkertaisesti aikaa sitouttaa seuraajiaan, koska seuraajia on niin paljon. Mikrovaikuttajien seuraajamäärä on pienempi, joten heillä on paremmat mahdollisuudet luoda vuorovaikutuksellinen suhde seuraajiinsa.

Mikrovaikuttajat tavoittavat niche-yleisön

Mikrovaikuttaja kiinnittää tarkasti rajatun kohderyhmän huomion, kun taas staravaikuttaja tavoittaa suuren yleisön ja tuo julkkisstatuksensa avulla yritykselle merkittävää PR- ja brändiarvoa. Julkkisvaikuttajia kannattaakin hyödyntää kampanjoiden keulakuvina, mainoskasvoina ja brändilähettiläinä.

Mikrovaikuttajan yleisö seuraa vaikuttajaa, koska he ovat kiinnostuneista samoista aiheista ja kokevat vaikuttajan samaistuttavaksi. Kuluttajat päätyvät yleensä seuraamaan vaikuttajaa, joka muistuttaa heitä itseään. Kun seuraaja kokee vaikuttajan samankaltaiseksi kuin hän on itse, hän uskoo suositeltavien tuotteiden sopivan myös hänelle. Siksi niche-yleisöä tavoitellessa on mahdollista saada parempia tuloksia.

Vaikka yksittäisen mikrovaikuttajan tavoittavuus ei ole massiivista, voi usealla mikro- ja nanovaikuttajalla saada yhteyden suureen määrään juuri haluttuun kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Mikro- ja nanovaikuttajien avulla on mahdollista tavoittaa yleisöä myös paikallisemmin: oululainen mikrovaikuttaja tavoittaa juuri oululaista kohdeyleisöä tehokkaammin kuin koko kansan suosima vaikuttaja.

Parhaimman hyödyn saavuttamiseksi kannattaa kampanjaan valita sekä suurempia vaikuttajia että mikrovaikuttajia. Silloin, kun halutaan kertoa brändistä luotettavasti ja avata tarkemmin tuotteen ominaisuuksia ovat mikrovaikuttajan autenttisuus ja luotettavuus kovaa valuuttaa. Tunnettu suurempi vaikuttaja puolestaan toimii kampanjan keulakuvana tuoden näkyvyyttä brändille.

Aitous

Aitous tekee vaikuttajamarkkinoinnista tehokkaan mainonnan keinon. Mikro- ja nanovaikuttajilla ei ole vielä julkkisstatusta eikä heitä juurikaan tunneta ennestään kaupallisista yhteistöistä. Tästä syystä mikrovaikuttajia pidetään puolueettomina suosittelijoina ja siksi uskottavina. Jatkuvasti näkyvät, aggressiivisesti myyvät kaupalliset yhteistyöt saattavat aiheuttaa säröjä vaikuttajan uskottavuuteen.

Aitoutta vaikuttajamarkkinointiin tuo myös se, että mikrovaikuttajat kommunikoivat seuraajiensa kanssa ja elävät tavallista arkea, jolloin he tuntuvat läheisemmiltä ja luotettavammilta kuin suuremmat vaikuttajat. Pienet vaikuttajat ovat helposti lähestyttäviä, joten heihin on myös helpompi samaistua kuin vaikuttajaan, johon törmää bussipysäkin mainoskuvissa tai naistenlehtien kannessa.

Kustannustehokkuus

Mitä jos tavoittaisit useamman kohderyhmän samaan hintaan? Valitsemalla kampanjaasi usean mikrovaikuttajan yhden suuren vaikuttajan sijaan, tavoitat useita erilaisia kohderyhmiä ja saat enemmän sisältöä samoilla kustannuksilla. Mikrovaikuttajien julkaisuissa myös CPE eli vuorovaikutusreaktion yksikköhinta on yleensä pienempi.

Kun sisältöä on enemmän, kampanja saavuttaa laajempaa näkyvyyttä: muutama postaus näkyy hakukoneissa useammin kuin yksittäinen tunnetun vaikuttajan postaus. Supersuositun vaikuttajan avulla tavoitat kertaheitolla suuren yleisön, mutta saat vähemmän sisältöä.

 

Mistä mikrovaikuttajia löytää?

Mikrovaikuttajat toimivat kaikissa sosiaalisen median kanavissa, mutta juuri sen oikean löytäminen voi olla vaikeaa. Vaikuttajien etsinnän voi aloittaa tutkimalla erilaisia some-kanavia tai hyödyntäen apuna vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaisia.

Vaikuttajamarkkinointitoimiston hyödyntäminen säästää aikaa ja auttaa löytämään oikeat vaikuttajat helposti ja vaivattomasti. Toimisto auttaa sinua tunnistamaan oikeanlaiset vaikuttajat ja toteuttamaan toimivan kampanjan puolestasi.

Koska mikrovaikuttajat eivät välttämättä ole aiemmin tehneet kaupallisia kampanjoita, on vaikuttajien kanssa pitkään työskennellyt yhteistyökumppani erinomainen apu, joka tietää millaiset kampanjat toimivat ja mitä asioita yhteistyössä tulee ottaa huomioon.

 

Millainen on onnistunut yhteistyö mikrovaikuttajan kanssa?

Millaista yhteistyötä mikrovaikuttajan kanssa kannattaa tehdä? Ota tästä vinkit haltuun!

  1. Etsi laadukasta sisältöä. Laadukkaalla sisällöllä saat kampanjallesi parhaat tulokset. Onko vaikuttaja sellainen, kenet haluat yhdistää brändiisi? Jakaako vaikuttaja brändisi kanssa esimerkiksi samanlaiset arvot? Laadukasta sisältöä saadaan, kun löydetään yhteistyöhön täydellinen brand match, eli vaikuttaja, joka sopii aidosti brändin kanssa yhteen.
  2. Keskity sitoutuneisuuteen. Mikrovaikuttajien kohdalla kannattaa seuraajamäärän sijaan keskittyä sitoutuneisuuteen. Mitä enemmän mikrovaikuttaja on vuorovaikutuksessa oman yleisönsä kanssa, sitä korkeampi seuraajien ja vaikuttajan välinen sitoutuneisuusaste on.
  3. Tue maksetulla mainonnalla. Koska mikrovaikuttajan tavoittavuus on usein pienempi, julkaisun näkyvyyttä kannattaa tukea mainonnan avulla. Instagramin Branded Content Tool -työkalun avulla pystyt kohdentamaan mainonnan juuri oikeaan kohderyhmään, esimerkiksi iän tai paikkakunnan perusteella. BCT-työkalun käytöllä tarkoitetaan sitä, että brändi ostaa oikeuden buustata vaikuttajan tekemän Instagram-julkaisua saadakseen sille lisänäkyvyyttä. Samanlainen toiminto TikTokin puolella toimii nimellä Spark ads.

 

Valitse mikrovaikuttaja, jos haluat tavoittaa tehokkaasti niche-kohderyhmää ja herättää luottamusta brändiä kohtaan.  Suuremmat vaikuttajat sen sijaan tarjoavat brändillesi paljon näkyvyyttä ja merkittävää brändi- ja PR-arvoa. Tehokkaimmin kampanjasi saattaakin onnistua, kun hyödynnät samanaikaisesti mikrovaikuttajia ja suurempia vaikuttajia.

Kiinnostaako yhteistyö mikro- tai nanovaikuttajien kanssa? Ota yhteyttä Indieplacen myyntiin, niin etsimme juuri sinun brändillesi sopivat ja kohdeyleisöösi vetoavat vaikuttajat!

Picture of Indieplace

Indieplace

fiFinnish