Indieplace kehälogo valkoinen

Brändilähettiläs – brändin tehokas puolestapuhuja

Brand Ambassador, eli brändilähettiläs, on yksi tehokkaimmista ja vaikuttavimmista markkinoinnin keinoista. Brändilähettiläs tuo brändin esille positiivisessa valossa ja auttaa brändiä erottautumaan muista samankaltaisista yrityksistä. Tässä artikkelissa kerromme, mikä on brändilähettiläs ja miksi sinunkin kannattaisi hyödyntää heitä brändisi markkinoinnissa.

 

Mikä on brändilähettiläs?

Brand Ambassador, kaikessa yksinkertaisuudessaan, on brändin puolestapuhuja. Brändilähettiläät jaetaan perinteisesti kahteen ryhmään: maksettuihin brändilähettiläisiin ja yrityksen uskollisiin asiakkaisiin. Myös yrityksen työntekijät voivat toimia brändilähettiläinä ja ovat erityisen hyödyllisiä positiivisen työnantajamielikuvan luomisessa.

Uskolliset asiakkaat ovat itsenäisesti tutustuneet brändiin tai tuotteeseen ja aidosti innostuneet siitä. He pitävät brändistä niin paljon, että haluavat suositella sitä eteenpäin esimerkiksi kirjoittamalla positiivisia tuotearvosteluja verkkosivuille tai vinkkaamalla palvelusta läheisilleen. Brändilähettiläs ei siis tarkoita ainoastaan vaikuttajia tai julkisuuden henkilöitä, vaan sellaisena voi toimia kuka tahansa brändistä innostunut.

Maksettu brändilähettiläs on vaikuttaja, jonka kanssa on solmittu sopimus ja hän saa yhteistyöstä palkkion. Maksettu brändilähettiläs voi olla laajasti tunnettu julkisuuden henkilö tai esimerkiksi tietyn kohderyhmän tavoittava tubettaja, tiktokkaaja tai muu vaikuttaja, joka sopii yhteen brändin arvojen kanssa. Tunnetut vaikuttajat toimivat brändin keulakuvina ja mainostavat brändiä sitoutuneelle seuraajajoukolleen. He myös toimivat brändin ja yleisön välisenä siltana ja saavat yleisöltä sellaista palautetta, joka olisi muuten voinut jäädä saamatta.

Suomessa bändilähettiläitä yleisempi vaikuttajamarkkinoinnin tapa on perinteisesti ollut tehdä lyhytkestoisia kampanjoita somevaikuttajien kanssa. Näihin kampanjoihin sisältyy yleensä yhdestä kahteen kampanjajulkaisua valitussa sosiaalisen median kanavassa. Brändilähettilään kanssa sen sijaan on solmittu pidempiaikainen yhteistyösopimus ja yhteistyö on usein strategisempaa. Brändilähettiläs on sitoutunut brändiin ja tuo brändin arvoja esille myös omassa arjessaan. Yleensä Brand Ambassador tuottaa brändiä koskevaa sisältöä vähintäänkin omiin sosiaalisen median kanaviinsa, mutta brändilähettilästä voidaan hyödyntää laajemminkin brändin mainoskasvona.

 

Miksi brändilähettiläs – eli miten brändi hyötyy brändilähettiläistä?

 

Brändin näkyvyyden kasvu

Ennen kaikkea brändilähettiläs tuo brändille näkyvyyttä ja vaikuttaa positiivisesti brändimielikuvaan. Brändilähettiläät toimivat brändin megafonina ja tuovat sitä selkeästi esille omissa sosiaalisen median kanavissaan, tyypillisimmin Instagramissa tai TikTokissa. Brand Ambassadorin kautta voidaankin tavoittaa yleisöä myös sellaisilta alueilta, joihin yrityksen perinteiset markkinointitoimenpiteet eivät ylety.

Pitkäaikaiseen yhteistyöhön mahtuu myös monipuolisesti erilaisia markkinointikeinoja – aina perinteisistä printtimainoksista, sisältöyhteistyöhön, sponsorointiin ja somejulkaisuihin. Sosiaalisen median näkyvyyden lisäksi brändilähettiläitä käytetäänkin usein myös brändin mainoskasvoina, jolloin kuluttajat kiinnittävät mainonnassa huomiota tuttuihin kasvoihin ja kiinnostus myös tuotetta kohtaan herää.

 

Uskottavuuden lisääminen

Kuluttajien epäluuloisuus mainoksia kohtaan lisääntyy jatkuvasti ja uskottavan mainonnan tekeminen voi olla haastavaa. Vaikuttajien suosituksiin kuitenkin luottaa edelleen jopa 60 % kuluttajista.

Pitkäaikainen yhteistyö saman vaikuttajan kanssa tuo brändille monia etuja. Jatkuvassa yhteistyössä brändi vilahtelee mainossisällön lisäksi tasaisesti myös vaikuttajan muissa julkaisuissa, sillä brändilähettiläät ovat yleensä hyvin sitoutuneita brändiin ja tuote tulee esille luontevasti osana vaikuttajan arkea. Tällöin yleisölle tulee tunne, että vaikuttaja oikeasti pitää brändistä – ja suosittelu on aitoa ja uskottavaa.

Ostopäätöstä tekevät kuluttajat haluavat tietää yhä enemmän tuotteiden ominaisuuksista, käyttötavoista ja alkuperästä. Brändilähettiläs pystyy tarjoamaan tuotteesta huomattavasti tarkempaa ja kattavampaa informaatiota kuin perinteiset mainokset. Somen kautta brändilähettiläs esittelee brändin tai tuotteen sille tavanomaisessa ympäristössä, missä tuotteen käyttötarkoituksia on helppo tuoda luonnollisesti esille. Tuotteen eduista voidaankin kertoa kattavammin ja syvällisemmin kuin mainoksessa.

Mitä aidommin brändi näkyy lähettilään julkaisuissa ja mitä luotettavampana brändilähettilästä pidetään, sitä uskottavampaa hänen suosittelunsakin on.

 

Kestävät asiakassuhteet

Brändilähettiläät luovat brändille kasvot ja tuovat brändin lähemmäksi yleisöä. Pitkäjänteinen yhteistyö sitouttaa kuluttajia sisältöön säännöllisesti, mikä auttaa luomaan joustavia ja pitkäikäisiä asiakassuhteita kuluttajiin. Sitoutuneisuus paranee, sillä toisin kuin mainostaulut, brändilähettiläs toimii vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa. Brand Ambassador osaa puhua brändistä ihminen ihmiselle ja tuoda sen hyödyt esille juuri seuraajiaan kiinnostavalla tavalla.

 

Brändilähettiläsyhteistyö – näillä vinkeillä onnistut vaikuttajamarkkinoinnissa:

  1. Mieti millaista yleisöä haluat tavoittaa. Vaikuttajan valinta lähtee aina yhteistyön tavoitteista. Viihdyttäviä videoita tekevä tubettaja voi olla loistava brändilähettiläs, jos haluat tehdä brändistä helposti lähestyttävän nuorelle kohderyhmälle. Jos taas haluat luoda laatumielikuvaa ruokavaikuttajalla, voi huippukokki olla parempi valinta.
  2. Etsi vaikuttajia, joilla on aito innostus brändiin. Brändilähettiläiden valinnassa aitous on A ja O – valitse siis vaikuttajat, jotka ovat jo brändisi uskollisia faneja tai vähintään vilpittömän kiinnostuneita brändistä.
  3. Varmista yhteiset arvot. Jotta brändilähettiläsyhteistyöstä saadaan tehokasta ja ennen kaikkea uskottavaa, tulee vaikuttajan ja brändin arvojen kohdata, että vaikuttaja voi aidosti toimia brändin esikuvana ja puhua sen puolesta.
  4. Think outside of the box. Mieti brändilähettiläsyhteistyötä somepostauksia pidemmälle: voisitko hyödyntää brändilähettilästä tuotekehityksessä, printtimainonnassa, puhujana tapahtumissa – vain mielikuvitus on rajana.
  5. Sitouta vaikuttaja brändiin. Rakenna pitkäaikaisia vaikuttajasuhteita ja rohkaise brändilähettiläitä jakamaan myös omia ajatuksiaan ja toiveitaan, niin yhteistyö hyödyttää parhaiten molempia osapuolia.

 

Parhaiten menestyneet brändit ovat onnistuneet kiteyttämään brändinsä tärkeimmät arvot sekä viestin, jota haluavat tuoda näkyviin kuluttajille valitun brändilähettilään johdolla. Pidä siis huolta, että valitset vaikuttajan tarkasti brändisi arvoihin sopivaksi tehokkaimman mahdollisen lopputuloksen saamiseksi.

Kaipaatko apua juuri sen oikean brändilähettilään löytämiseen? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Picture of Indieplace

Indieplace

fiFinnish