Indieplace kehälogo valkoinen

Vaikuttajamarkkinoinnin strategia – valitse keinot tavoitteen mukaan

Vaikka valtaosaa vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteistä mitataan taktisin mittarein, ovat vaikuttajamarkkinoinnin tavoitteet usein brändillisiä. Kun suunnittelupöydälläsi lepää vaikuttajamarkkinoinnin strategia, muista valita mittaristo ja keinovalikoima tavoitteiden mukaan.

Kirkasta siis tavoitteesi suunnittelun lähtökohdaksi, jotta vaikuttajamarkkinoinnilla on parhaat mahdollisuudet saada aikaan aitoa vaikuttavuutta. Tässä artikkelissa strategimme Lassi Suoranta paljastaa, kuinka vaikuttajamarkkinoinnin vahvuudet valjastetaan strategisen suunnittelun pohjaksi, oli tavoitteesi taktinen tai brändillinen.

Taktinen vaikuttajamarkkinointi

Valitse taktinen näkökulma, kun tavoitteesi ovat puhtaasti toimenpiteeseen (esim. myynti, sivustoliikenne) tähtääviä. Taktisessa vaikuttajamarkkinoinnissa pyritään yleisesti vaikuttamaan kohderyhmään ostofunnelin keski- ja loppuvaiheessa.

Taktisen vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteet

Sisällössä oleva vahva kehotus haluttuun toimenpiteeseen nostaa myös taktisen markkinoinnin tehoja. Taktisiin tavoitteisiin vastaa usein hyvin perinteinen vaikuttajamarkkinointi:

  • tuotenäkyvyys
  • inspiraatiosisällöt
  • brändin kampanjoista viestiminen
  • ilmiön vahvistaminen PR:n keinoin

 

Taktisen vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen

Taktiset toimenpiteet ovat mitattavissa esimerkiksi alekoodien, vaikuttajakohtaisesti tägitettyjen linkkien ja ohjatun sivustoliikenteen kautta. Lyhemmän ostopolun tuotekategorioiden (esim. elintarvikkeet ja muut päivittäistavarat) mittaaminen konversiolla, saattaa myös olla tarkoituksenmukaista, vaikka lähtökohtana olisikin ollut brändillinen vaikuttajamarkkinointi. Tutustu caseemme: Arla Keso vanilijaraejuusto

 

Brändillinen vaikuttajamarkkinointi

Valitse brändillinen näkökulma, kun tavoittelet vaikuttajien kautta muutosta brändimielikuvaan ja tunnettuuteen tai haluat kasvattaa brändisi preferenssiä. Vaikuttaa ostofunnelin alussa ja on tärkeää esimerkiksi lanseerauksen tai kohderyhmän laajentamisen yhteydessä.

Brändillisen vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteet

Brändillinen vaikuttajamarkkinointi vaatii usein luovan konseptin erottuakseen sisältövirrasta. Vaikka markkinoinnin kokonaisuudelle olisi ylätason konsepti jo olemassa, on konseptin hienosäätö usein tarpeen vaikuttajasisältöjä varten. Brändillisen vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteitä perinteisten vaikuttajajulkaisujen lisäksi ovat esimerkiksi:

  • vaikuttajien hyödyntäminen monikanavaisesti sisältömarkkinoinnissa
  • PR-tapahtumat
  • PR-lähetykset

Brändillisen vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen

Lisää numeraalisten mittaristojen rinnalle laadullisia mittareita, kuten bränditutkimus ja sitoutuneisuuden syväanalyysi. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, joten yksittäisen toimenpiteen mittaamisessa kannattaa myös kiinnittää huomiota korrelaatioihin, kuten edesauttaako vaikuttajasisältöihin sitoutuminen konversioiden syntymistä jollain aikavälillä. Jos näin on, voi suoraviivainen sitoutumisen mittaaminen olla perusteltu brändimittari vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteelle.

 

Valitsitpa sitten taktisen tai brändillisen lähestymisen vaikuttajamarkkinoinnin strategialle, ota asiantuntijoiden näkemys kompassiksesi. Sen avulla suuntaat sisältöjen näkökulman brändillesi sopivien tavoitteiden mukaiseksi. Ymmärrä, mihin haluat vaikuttaa vaikuttajia hyödyntämällä ja miksi vaikutat juuri siihen sekä mikä toimenpide korreloi mihinkin.

Kerro meille haasteesi ja hyödynnä asiantuntijamme ammattitaitoa– tuloksena vaikuttajamarkkinoinnin strategia, joka vaikuttaa oikeassa kohdassa ostopolkua ja tuottaa tuloksia.

Picture of Lassi Suoranta

Lassi Suoranta

fiFinnish