Indieplace kehälogo valkoinen

Miksi vaikuttajamarkkinointi? 30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia

Vaikuttajamarkkinointia ei turhaan kutsuta markkinoinnin vaikuttavimmaksi voimaksi ja kuluttajien tavoittamisen tulevaisuudeksi. Mutta miksi vaikuttajamarkkinointi toimii ja mikä tekee siitä niin tehokasta? Listasimme 30 hyvää syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia, jotka jokaisen markkinoijan pitäisi tietää.

 

Vaikuttajamarkkinoinnin suosion kasvulle ei näy loppua

 1. Vaikuttajamarkkinointi on nopeimmin kasvava keino tavoittaa kuluttajia. Vaikuttajamarkkinoinnin markkinan uskotaan tämän vuoden aikana kasvavan lähes 30 % verrattuna viime vuoteen.
 2. Yli 80 % yrityksistä on korvamerkinnyt tämän vuoden budjettiinsa investoinnin vaikuttajamarkkinointiin ja markkinointipäättäjistä lähes 70 % aikoo kasvattaa vaikuttajamarkkinoinnin budjettiaan verrattuna viime vuoteen.
 3. Kilpailijasi todennäköisesti käyttävät jo vaikuttajamarkkinointia – kotimaisista mainostajista 72 % on kokeillut vaikuttajamarkkinointia.
 4. Vaikuttajamarkkinoinnin strateginen suunnittelu on kasvava trendi. Parhaimmillaan vaikuttajamarkkinointi on silloin, kun se on suunniteltu strategiseksi osaksi kokonaismarkkinointia ja vuosisuunnitelmaa.
 5. 83 % vaikuttajamarkkinointia käyttäneistä mainostajista koki sen tehokkaaksi ja toimivaksi markkinoinnin muodoksi.

 

Vaikuttajien avulla tavoitat haasteellisetkin yleisöt

 1. Vaikuttajamarkkinointi on tehokas keino tavoittaa kuluttajia ad blockereiden ja suoratoistopalveluiden käytön aikakaudella. Jopa 42 % internetin käyttäjistä blokkaa mainokset selaimestaan.
 2. Vaikuttajien avulla tavoitetaan myös perinteiseen markkinointiin epäilevästi suhtautuvat sukupolvet: millenniaalit ja diginatiivit. Z-sukupolven edustajista ja millenniaaleista 72 % seuraa vaikuttajia sosiaalisessa mediassa.
 3. Vaikuttajat saavuttavat korkeita orgaanisen tavoittavuuden ja sitoutumisen lukuja julkaisuillaan samaan aikaan, kun algoritmit rajoittavat yritystilien näkyvyyttä.
 4. Vaikuttajien julkaisut nauttivat myös aidosta vuorovaikutuksesta vaikuttajan ja yleisön välillä. Tämä keskusteleva suhde on omiaan keräämään tietoa kuluttajien asenteista brändiä kohtaan.
 5. Vaikuttajien  tunteminen mahdollistaa erilaisten kohderyhmien tavoittamisen tehokkaasti. Vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaiset tuntevat myös pienemmät mikro- ja nanovaikuttajat, joiden avulla saavutetaan niche-yleisöt.

 

Kuluttajat luottavat vaikuttajien suosituksiin

 1. Kohderyhmäsi luottaa arvostamansa vaikuttajan mielipiteisiin. Tuttujen ihmisen suosituksia pidetään luotettavimpana mainonnan muotona ja jopa 84 % luottaa vertaistensa suosituksiin.
 2. Neljä kymmenestä millenniaalista ajattelee, että heidän suosikkivaikuttajansa ymmärtää heitä paremmin kuin heidän ystävänsä.
 3. Sosiaalisen median vaikuttajat mahdollistavat autenttisen mainonnan. Kahdeksan kymmenestä kuluttajasta on ostanut tuotteen nähtyään vaikuttajan suosituksen sosiaalisessa mediassa.
 4. Vaikuttajat valitsevat mainostamansa brändit tarkkaan. Vaikuttajien mukaan tärkein kriteeri valinnassa on, että brändi kiinnostaa heidän yleisöään.

 

Vaikuttajamarkkinointi luo laadukasta liikennettä ja sisältöä yrityksen omiin kanaviin

 1. Vaikuttajamarkkinointikampanjat tuovat liikennettä yrityksen verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin. 72% mainostajista sanoo, että vaikuttajamarkkinointikampanjan tuottama liikenne ja asiakkaiden laatu ovat parempia kuin muista lähteistä tulevan liikenteen.
 2. Vaikuttajien julkaisemat tuotearvioinnit ja kouluttavat sisällöt löytyvät hakukoneiden tuloksista vielä pitkään kampanja-ajan jälkeenkin. Vaikuttajamarkkinointikampanjat voivat myös kohentaa brändisi näkyvyyttä hakukoneen tuloksissa.
 3. Vaikuttajamarkkinointikampanjoiden avulla saat tuotettua samalla myös sitouttavaa käyttäjälähtöistä sisältöä brändin omaan käyttöön. 45 % mainostajista kertoo, että vaikuttajien luoma sisältö, on tärkein syy vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämiseen.
 4. Vaikuttajien luoma sisältö päihittää brändin oman sisällön – 60 % mainostajista kertoo, että vaikuttajien tuottamalla sisällöllä on parempi sitoutuneisuus.
 5. Mainostajista 23 % säästää rahaa sisällöntuotannossa uudelleen hyödyntämällä vaikuttajien tuottamaa sisältöä.

 

Brändien tunnettuus ja uskottavuus kasvaa vaikuttajia käyttämällä

 1. Vaikuttajat rakentavat brändin tunnettuutta tehokkaasti. Suosituin syy käyttää vaikuttajamarkkinointia onkin tunnettuuden lisääminen ja jopa 86% mainostajista taklaa brändin tunnettuuden haasteita vaikuttajamarkkinoinnilla.
 2. Vaikuttajista voi kampanjan myötä tulla pitkäaikaisia brändin suosittelijoita ja faneja, jolloin mahdollisuus ansaittuun näkyvyyteen kasvaa.
 3. Vaikuttajamarkkinointi lisää brändin uskottavuutta: kuluttajat luottavat autenttiseksi mieltämiensä vaikuttajan suosituksiin.
 4. Vaikuttajamarkkinointitoimisto auttaa löytämään brändillesi juuri oikeat vaikuttajat. Lähes 60 % mainostajista pitää brändilleen sopivien vaikuttajien löytämistä haastavana.

 

 

Vaikuttajamarkkinointi auttaa saavuttamaan tavoitteet

 1. Vaikuttajilla on tärkeä rooli lähes jokaisessa ostopolun vaiheessa brändin tunnettuuden luomisesta myynnin generoimiseen.
 2. Vaikuttajamarkkinointi tuottaa loistavan ROIn: brändit kertovat saavansa vaikuttajamarkkinoinnista keskimäärin 5,78 dollaria jokaista käytettyä dollaria kohden. 89 prosenttia markkinoijista kokee, että vaikuttajamarkkinoinnin ROI on verrattavissa muihin markkinoinnin kanaviin tai se on muita kanavia parempi.
 3. Tulosten mittaaminen on suurin haaste lähes 30 prosentille brändeistä, jotka eivät hyödynnä vaikuttajamarkkinointiin toimistoa.

 

Kampanjat räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan

 1. Influencer marketing kustomoidaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kampanjan elementit, kuten kanavat, budjetti, vaikuttajat, luova viesti, julkaisujen tiheys ja aikataulu, KPI:t ja monet muut muuttujat räätälöidään kampanjakohtaisesti.
 2. Vaikuttajat tuntevat seuraajansa paremmin kuin kukaan muu ja tietävät, miten kohderyhmää tulee puhutella. Vaikuttajien loistava yleisösuhde onkin mainostajista lähes 30 % mielestä tärkein syy käyttää vaikuttajamarkkinointikampanjoita.
 3. Vaikuttajamarkkinointia voi tehdä monella tavalla. Vaikka perinteiset kampanjat ovat säilyttäneet suosionsa mainostajien keskuudessa, vaikuttajamarkkinointi on laajentunut myös perinteisinä pidettyjen kanavien ulkopuolelle esimerkiksi tapahtumiin.
 4. Vaikuttajat ovat digitaalisen sisällöntuotannon eksperttejä, jotka seuraavat alan trendejä ja omaksuvat tuoreimmat ilmiöt ensimmäisinä. Vaikuttajat ovat yhä useammin myös moniosaajia, joiden ammattitaitoa yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi tuotesuunnittelussa tai laajemminkin sisällöntuotannossa.

 

Tulokset puhuvat puolestaan – vaikuttajamarkkinoinnin polku on yhdistyy yhä tiiviimmin osaksi markkinoinnin kokonaisuuden tieverkostoa. Älä siis eksy polulta, vaan kulje yhtä matkaa vaikuttajamarkkinoinnin pitkän linjan ammattilaisten kanssa, jotka ohjaavat rautaisella ammattitaidolla kampanjoitasi kohti haluttua määränpäätä.

Picture of Indieplace

Indieplace

en_GBEnglish