Indieplace kehälogo valkoinen

30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia

Vaikuttajamarkkinointia ei turhaan kutsuta markkinoinnin vaikuttavimmaksi voimaksi ja kuluttajien tavoittamisen tulevaisuudeksi. Mutta mikä tekee vaikuttajamarkkinoinnista niin tehokasta? Listasimme 30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia, jotka jokaisen markkinoijan pitäisi tietää.

Vaikuttajamarkkinoinnin suosion kasvulle ei näy loppua

 1. Vaikuttajamarkkinointi on nopeimmin kasvava keino tavoittaa kuluttajia. Vaikuttajamarkkinoinnin markkinan uskotaan tämän vuoden aikana kaksinkertaistuvan verrattuna vuoteen 2017.
 2. 79 % yrityksistä on korvamerkinnyt tämän vuoden budjettiinsa investoinnin vaikuttajamarkkinointiin. Markkinointipäättäjistä 70 % aikoo kasvattaa vaikuttajamarkkinoinnin budjettiaan verrattuna viime vuoteen.
 3. Kilpailijasi todennäköisesti käyttävät jo vaikuttajamarkkinointia. Kotimaisista mainostajista 72 % on kokeillut vaikuttajamarkkinointia.
 4. Vaikuttajamarkkinoinnin strateginen suunnittelu on kasvava trendi. Parhaimmillaan vaikuttajamarkkinointi on silloin, kun se on suunniteltu strategiseksi osaksi kokonaismarkkinointia ja vuosisuunnitelmaa.
 5. 60 % suomalaisista markkinoinnin ja viestinnän toimijoista käyttää apuna yhteistyökumppania, kuten vaikuttajamarkkinointitoimistoa tai vaikuttajaverkostoa. Mainostajat arvostavat kumppaneissa erityisesti ammattitaitoa ja vaikuttajamarkkinoinnin erityisosaamista.
 6. 94 % vaikuttajamarkkinointia käyttäneistä mainostajista koki sen tehokkaaksi ja toimivaksi markkinoinnin muodoksi.
  30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia ovat vain pintaraapaisu vaikuttajamarkkinoinnin hyödyistä.

  Vaikuttajien avulla tavoitat haasteellisetkin yleisöt

 7. Vaikuttajamarkkinointi on tehokas keino tavoittaa kuluttajia ad blockereiden ja suoratoistopalveluiden käytön aikakaudella. Jopa neljäsosa internetin käyttäjistä blokkaa mainokset selaimestaan.
 8. Vaikuttajien avulla tavoitetaan myös perinteiseen markkinointiin epäilevästi suhtautuvat sukupolvet: milleniaalit ja diginatiivit. Z-sukupolvesta 85 prosenttia  käyttää sosiaalista mediaa uusien tuotteiden etsimiseen.
 9. Vaikuttajat saavuttavat korkeita orgaanisen tavoittavuuden ja sitoutumisen lukuja julkaisullaan samaan aikaan, kun algoritmit rajoittavat yritystilien näkyvyyttä.
 10. Vaikuttajien julkaisut nauttivat myös aidosta vuorovaikutuksesta vaikuttajan ja yleisön välillä. Tämä keskusteleva suhde on omiaan keräämään tietoa kuluttajien asenteista brändiä kohtaan.30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia ovat vain pintaraapaisu vaikuttajamarkkinoinnin hyödyistä.

  Kampanjat räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan

 11. Vaikuttajamarkkinointikampanjat kustomoidaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kampanjan elementit, kuten kanavat, budjetti, vaikuttajat, luova viesti, julkaisujen tiheys ja aikataulu, KPI:t ja monet muut muuttujat räätälöidään kampanjakohtaisesti.
 12. Vaikuttajat tuntevat seuraajansa paremmin kuin kukaan muu ja tietävät, miten kohderyhmää tulee puhutella. Vaikuttajien loistava yleisösuhde onkin Hubspotin tutkimuksen mukaan mainostajien tärkein syy käyttää vaikuttajamarkkinointikampanjoita.
 13. Vaikuttajat ovat digitaalisen sisällöntuotannon eksperttejä, jotka seuraavat alan trendejä ja omaksuvat tuoreimmat ilmiöt ensimmäisinä. Vaikuttajat ovat yhä useammin myös moniosaajia, joiden ammattitaitoa yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi tuotesuunnittelussa tai laajemminkin sisällöntuotannossa.
 14. Vaikuttajien sisällöt ovat ammattimaistuneet hurjasti vuosien varrella – erityisesti vaikuttajien valokuvat ovat nykyisin pelkkää priimaa.30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia ovat vain pintaraapaisu vaikuttajamarkkinoinnin hyödyistä.

  Kuluttajat luottavat vaikuttajien suosituksiin

 15. Kohderyhmäsi luottaa arvostamansa vaikuttajan mielipiteisiin. Vain 4 prosenttia kuluttajista luottaa mainontaan, kun taas 90 prosenttia luottaa vertaistensa suosituksiin.
 16. 74% kuluttajista kääntyy internetin sosiaalisten verkostojen puoleen ostopäätöksiä tehdessään.
 17. Sosiaalisen median vaikuttajat mahdollistavat autenttisen mainonnan. 71 % kuluttajista ostaa tuotteen todennäköisemmin nähtyään suosituksen sosiaalisessa mediassa.
 18. Vaikuttajien julkaisemat tuotearvioinnit ja kouluttavat sisällöt löytyvät hakukoneiden tuloksista vielä pitkään kampanja-ajan jälkeenkin. Vaikuttajamarkkinointikampanjat voivat myös kohentaa brändin näkyvyyttä hakukoneen tuloksissa.
 19. Vaikuttajamarkkinointi tuottaa loistavan ROIn: Social Media Todayn mukaan vaikuttajamarkkinointikampanjan ROI on jopa 11 kertaa parempi kuin perinteisen mainonnan. 89 prosenttia markkinoijista kokee, että vaikuttajamarkkinoinnin ROI on verrattavissa muihin markkinoinnin kanaviin tai se on muita kanavia parempi.30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia ovat vain pintaraapaisu vaikuttajamarkkinoinnin hyödyistä.

  Vaikuttajamarkkinointikampanjat tuovat liikennettä ja sisältöä yrityksen kanaviin

 20. Vaikuttajilla on tärkeä rooli lähes jokaisessa ostopolun vaiheessa brändin tunnettuuden luomisesta myynnin generoimiseen.
 21. Vaikuttajamarkkinointia voi tehdä monella tavalla. Vaikka perinteiset kampanjat ovat säilyttäneet suosionsa mainostajien keskuudessa,vaikuttajamarkkinointi on laajentunut myös perinteisinä pidettyjen kanavien ulkopuolelle esimerkiksi tapahtumiin ja podcasteihin.
 22. Vaikuttajamarkkinointikampanjat tuovat liikennettä yrityksen verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin. 71% mainostajista sanoo, että vaikuttajamarkkinointikampanjan tuottama liikenne ja asiakkaiden laatu ovat parempia kuin muista lähteistä tulevan liikenteen.
 23. Vaikuttajamarkkinointikampanjoiden avulla saat tuotettua samalla myös sitouttavaa käyttäjälähtöistä sisältöä yrityksen omaan käyttöön80% mainostajista käyttää vaikuttajien tuottamaa sisältöä omissa kanavissaan tai materiaaleissaan.30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia ovat vain pintaraapaisu vaikuttajamarkkinoinnin hyödyistä.

  Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen auttaa saavuttamaan tavoitteet

 24. Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen tuottaa relevanttia dataa kampanjan toimivuudesta. Vaikuttajamarkkinointitoimisto seuraa kampanjan suoritusta reaaliaikaisesti ja optimoi käytännön toteutuksen tavoitteiden mukaisesti.
 25. Vaikuttajamarkkinointitoimiston kampanjaraportointi on yhtenäistä ja luotettavaa. Raportti tarjoaa kattavat luvut ja analyysin kampanjan menestyksestä.
 26. Vaikuttajien demografian tunteminen mahdollistaa erilaisten kohderyhmien targetoinnin. Vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaiset ovat tietoisia myös pienemmistä mikro- ja nanovaikuttajista, joiden avulla saavutetaan niche-yleisöt.30 syytä tehdä vaikuttajamarkkinointia ovat vain pintaraapaisu vaikuttajamarkkinoinnin hyödyistä.

  Brändien tunnettuus ja uskottavuus kasvaa vaikuttajia käyttämällä

 27. Vaikuttajat rakentavat brändin tunnettuutta tehokkaastiSuosituin syy käyttää vaikuttajamarkkinointia onkin tunnettuuden lisääminen: 37% Influencer Marketing Hubin tutkimukseen vastaajista taklaa brändin tunnettuuden haasteita vaikuttajamarkkinoinnilla.
 28. Vaikuttajat ovat trendien suunnannäyttäjiä ja heidän suosittelunsa vahvistaa haluttua brändimielikuvaa.
 29. Vaikuttajista voi kampanjan myötä tulla pitkäaikaisia brändin suosittelijoita ja faneja, jolloin mahdollisuus ansaittuun näkyvyyteen kasvaa.
 30. Vaikuttajamarkkinointi lisää brändin uskottavuutta: kuluttajat luottavat autenttiseksi mieltämiensä vaikuttajan suosituksiin.

Tulokset puhuvat puolestaan – vaikuttajamarkkinoinnin polku on yhdistynyt yhä tiiviimmin osaksi markkinoinnin kokonaisuuden tieverkostoa. Älä eksy polulta, vaan kulje yhtä matkaa vaikuttajamarkkinoinnin pitkän linjan ammattilaisten kanssa, jotka ohjaavat rautaisella ammattitaidolla kampanjoitasi kohti haluttua määränpäätä.

Vanessa Weckström / Content specialist

Indieplace

Indieplace

fiFinnish