Muista myös mikrovaikuttajat!

mikrovaikuttajat otsikko

Mikrovaikuttajat – vaikuttajamarkkinoinnin nouseva trendi! Vaikuttajamarkkinointi on yksi nopeimmin kasvavia markkinoinnin tyylejä ja erinomainen keino boostata myyntiä sekä saada brändillesi lisää näkyvyyttä. Ajan myötä etenkin bloggaajat ovat nousseet koko kansan julkkiksiksi, joiden kasvoihin törmää mainostauluissa ja  brändien keulakuvina.

Suurten staravaikuttajien avulla tavoitat takuuvarmasti suuren yleisön. Mutta tiesitkö, että myös pienempien mikrovaikuttajien avulla voit saada loistavia tuloksia?

Mikrovaikuttajien sisältö nähdään autenttisena ja tuotesuosittelut koetaan uskottaviksi.  Kuluttajat uskovat aitoihin, luotettavasta lähteestä (ystävä, alan asiantuntija tai uskottava vaikuttaja) tuleviin tuotesuositteluihin, joten mikrovaikuttaja voi olla mainostajalle jopa perinteistä julkkisvaikuttajaa hyödyllisempi yhteistyökumppani!

Tässä artikkelissa jaamme hyödyllistä tietoa mikrovaikuttajista ja kerromme esimerkkejä onnistuneista mikrovaikuttajien kanssa toteutetuista yhteistöistä.

Lukuaika 6 minuuttia.

 

Kuka on mikrovaikuttaja?

 

Mikrovaikuttaja on sosiaalisessa mediassa aktiivinen henkilö, joka eroaa perinteisestä vaikuttajasta pienemmällä seuraajamäärällään. Yhdysvalloissa, missä vaikuttajamarkkinointi on jo paljon vakiintuneemmassa asemassa, mikrovaikuttajana pidetään henkilöä, jonka seuraajamäärät ovat noin 10 000-100 000 henkilöä (Ad Age). Suomessa realistinen raja on noin 1 000 – 5 000 seuraajaa, yleensä kuitenkin reilut 2 000 seuraajaa. Vaikka mikrovaikuttajan seuraajamäärä on matalampi, ovat seuraajat yleensä erittäin sitoutuneita ja lojaaleja verrattuna suuremman luokan vaikuttajiin.

Mikrovaikuttajat ovat helposti samaistuttavia henkilöitä, jotka tuottavat sisältöä omista kiinnostuksenkohteistaan, kuten sisustuksesta, ruoanlaitosta, tyylistä, kauneudesta tai vaikkapa elämästä tietyssä elämäntilanteessa. Yleensä sisällössä on jokin punainen lanka tai kantava teema, johon katsoja voi samaistua, mutta kiinnostuksen herättämiseen riittää myös vain visuaalisesti kiinnostava Instagram-feedi. 

 

Miksi mikrovaikuttaja?

 

Nyt saatat miettiä, miksi laittaisit markkinointipanostuksesi pienemmän yleisön tavoittavaan vaikuttajaan suuremman staravaikuttajan sijasta. Perusteluja mikrovaikuttajien hyödyntämiselle on kuitenkin monia.

Sitoutunut yleisö

Vaikka mikrovaikuttajien seuraajamäärät eivät ole yhtä korkeita kuin suosittujen julkkisvaikuttajien, mikrovaikuttajien seuraajat tasapainottavat tätä olemalla erittäin aktiivisia ja sitoutuneita. Markerlyn toteuttamassa tutkimuksessa havaittiinkin yllättävä korrelaatio seuraajamäärän ja sitoutumisasteen välillä – mitä vähemmän vaikuttajalla on seuraajia, sitä korkeampi seuraajien sitoutumisaste on.  

Suuren yleisön staravaikuttajilla ei ole yksinkertaisesti aikaa sitouttaa seuraajiaan, koska seuraajia on niin paljon. Mikrovaikuttajan seuraajamäärä on pienempi, joten hänellä enemmän aikaa keskittyä kommunikoimaan seuraajiensa kanssa. Seuraajat kokevat mikrovaikuttajan läheisemmäksi ja jaksavat kommentoida julkaisuihin, kun tietävät saavansa kommenttiinsa vastauksen.

Seuraajamäärä korreloi sitoutumisasteen kanssa

Kuva: Markerly

Mikrovaikuttajat tavoittavat niche- yleisön

Mitä suositumpi vaikuttajasta tulee, sitä laajempi skaala eri asioista kiinnostuneita ja eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä häntä seuraa. Tällöin seuraajiin kuuluu todennäköisesti myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ilman kuuluisuutta luultavasti olisi kiinnostuneita vaikuttajasta. Tällaiset seuraajat ovat myös hankalampia, kun yritetään tavoittaa tietty kohderyhmä.
Mikrovaikuttajan yleisö taas seuraa vaikuttajaa, koska he ovat kiinnostuneista samoista aiheista ja kokevat vaikuttajan samaistuttavaksi. Kuluttajat päätyvätkin yleensä seuraamaan sellaista vaikuttajaa, joka muistuttaa heitä itseään ja johon he voivat samaistua (Johnson & Kaye 2004). Kun seuraaja kokee vaikuttajan samankaltaiseksi kuin hän on itse, hän uskoo suositeltavien tuotteiden sopivan myös hänelle. Siksi niche-yleisöä tavoitellessa on mahdollista saada parempia tuloksia. (Välimaa 2017).  

Vaikka yksittäisen mikrovaikuttajan antama näkyvyys ei ole suurta, voi usealla mikrovaikuttajalla yhdessä tavoittaa tehokkaasti suuren määrän juuri haluttuun kohderyhmään kuuluvia henkilöitä.   Mikrovaikuttajien avulla on mahdollista tavoittaa yleisöä myös paikallisemmin.  Todennäköisesti oululainen mikrovaikuttaja tavoittaa juuri oululaista kohdeyleisöä tehokkaammin, kuin koko kansan suosima staravaikuttaja.

Kun mikrovaikuttaja tavoittaa tarkasti rajatun kohderyhmän, tavoittaa staravaikuttaja  sen sijaan suuren yleisön ja tuo julkkisstatuksensa avulla yritykselle merkittävää PR- ja brändiarvoa. Julkkisvaikuttajia kannattaakin hyödyntää kampanjoiden keulakuvina, mainoskasvoina ja brand ambassadoreina.

Parhaimman hyödyn saamiseksi, voit yhdistellä kampanjaasi suuria staroja ja mikrovaikuttajia. Isot vaikuttajat tuovat brändille tunnettujen kasvojensa avulla näkyvyyttä ja tunnistettavuutta. Silloin, kun  halutaan kertoa brändistä luotettavasti ja avata tarkemmin tuotteen ominaisuuksia voidaan taas hyödyntää mikrovaikuttajan autenttisuutta ja luotettavuutta. (Friedman & Friedman 1979.) Tunnettu staravaikuttaja siis toimii kampanjan keulakuvana tuoden näkyvyyttä ja mikrovaikuttajat taas enemmän sisältöä ja heidän avulla tavoitat helposti useita kohderyhmiä ja sitoutuneita, lojaaleja kuluttajia.

Aitous

Aitous tekee vaikuttajamarkkinoinnista tehokkaan mainonnan keinon. Mikrovaikuttajilla ei ole vielä julkkisstatusta, eikä heitä tunneta ennestään kaupallisista yhteistöistä. Tästä syystä mikrovaikuttajia pidetään puolueettomina suosittelijoina ja siksi uskottavina. Jatkuvasti näkyvät, aggressiivisesti myyvät kaupalliset yhteistyöt saattavat aiheuttaa säröjä vaikuttajan uskottavuuteen (Hwang ja Jeong 2016).

Aitoutta vaikuttajamarkkinointiin tuo myös se, että mikrovaikuttajat kommunikoivat kaksisuuntaisesti seuraajiensa kanssa ja elävät tavallista arkielämää, jolloin he tuntuvat yleisölle läheisemmiltä ja luotettavammilta kuin suuremmat vaikuttajat. Pienet vaikuttajat ovat helposti lähestyttäviä, joten heihin on myös helpompi samaistua kuin vaikuttajaan, johon törmää kaupan mainoskuvissa tai supersuositussa blogissa.

Kustannustehokkuus

Mitä jos tavoittaisit useamman kohderyhmän samaan hintaan? Mikrovaikuttajien tavoittavuus on pienempi, mutta yleisö on hyvin rajattua ja sitoutunutta. Valitsemalla kampanjaasi usean mikrovaikuttajan yhden suuren staran sijaan, tavoitat useita erilaisia kohderyhmiä ja saat enemmän sisältöä samoin kustannuksin. Mikrovaikuttajien julkaisuissa myös CPE (Cost per Engagement) on yleensä pienempi.

Kun sisältöä on enemmän, saa kampanja laajempaa näkyvyyttä. Esimerkiksi useampi blogipostaus näkyy hakukoneissa useammin kuin yksi tunnetun vaikuttajan postaus. Myöskin Instagramissa näkyvyyttä saa enemmän kuin samalla hashtagilla kuvia löytyy useampi. Tunnettua vaikuttajaa käytettäessä tavoitat suuren yleisön, mutta saat vähemmän sisältöä.

 

Millainen on onnistunut yhteistyö mikrovaikuttajan kanssa?

Millaista yhteistyötä mikrovaikuttajan kanssa voi tehdä? Kokosimme alle pari esimerkkiä tehokkaista mikrovaikuttajayhteistöistä.

Bio Luvil: Tyylini kolmella sanalla

Indieplace toteutti Bio Luvilin kampanjan yhdistämällä mikrovaikuttajat ja staravaikuttajat samaan kampanjaan esittelemään Bio Luvilin tuotteita. Suuremmat vaikuttajat toimivat kampanjan keulakuvina ja kirjoittivat aiheesta kattavammat postauksen, jotka lanseerasivat kampanjaan kuuluvan asugeneraattorin sekä Tyylini kolmella sanalla Instagram-kampanjan.

Mikrovaikuttajat laajensivat kampanjaa jakamalla Instagramissa omia asukuviaan #tyylinikolmellasanalla -hashtagilla. Tämä toi Bio Luvilille suuren näkyvyyden ympäri somea ja aktivoi kuluttajatkin innostumaan omien #tyylinikolmellasanalla -kuvien jakamiseen.

Mikrovaikuttajat osana Bio Luvilin kampanjaa

Nivea Micellar Water

Nivean Micellar Water -kampanjassa haluttiin tavoittaa erilaisia kohdeyleisöjä osallistamalla monipuolisesti erilaisia ja erikokoisia vaikuttajia mukaan. Vakuuttavuutta ja asiantuntevuutta haettiin kauneus- ja kosmetiikka-aiheisiin erikoistuneilla mikrovaikuttajilla. Näkyvyyttä haettiin taas muutaman isomman vaikuttajan voimin, jotka korostivat Nivea Micellar Waterin helppoutta osana arkirutiineja. Monipuolisella vaikuttajakattauksella tavoitettiin niin uusista tuotteista innostuvat kosmetiikkaintoilijat, kuten myös ne kuluttajat, jotka tarvitsevat nopeaa kasvojenpuhdistusta arkikiireiden keskelle.

Nivea Micellar Water-kampanja aktivoi mikrovaikuttajat

Mistä mikrovaikuttajia löytää?

Mikrovaikuttajat toimivat lähes kaikissa sosiaalisen median kanavissa, mutta sen oikean löytäminen voi olla vaikeaa. Vaikuttajien etsinnän voi aloittaa tutkimalla erilaisia some-kanavia tai hyödyntäen apuna vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaisia.

Manuaalinen työ

Mikrovaikuttajat ovat siellä missä yleisökin on. Lähde etsimään vaikuttajia sosiaalisen median verkostoista. Paras tapa lähteä liikkeelle on etsiä kampanjaan avainsanalla, esimerkiksi fitness, ruoanlaitto tai hyvinvointi ja rajata hakutuloksia erilaisten filttereiden avulla. Facebookissa hyödyllinen työkalu on esimerkiksi Pages-toiminto ja Instagramissa hakua voi tehdä erilaisilla hashtageilla tai sijaintia etsimällä. Vaikuttaja etsiessä kannattaa myös hyödyntää vanhaa tuttua Google-hakua, sillä se näyttää esimerkiksi YouTube-videot.

Yhteistyökumppanin hyödyntäminen

Vaikuttajamarkkinointitoimiston tai -verkoston hyödyntäminen säästää aikaa ja auttaa löytämään oikeat vaikuttajat helposti ja vaivattomasti. Toimisto auttaa sinua tunnistamaan oikeanlaiset mikrovaikuttajat ja suunnittelevat toimivan kampanjan puolestasi.

Koska mikrovaikuttajat eivät välttämättä ole aiemmin tehneet yhteistyökampanjoita, on vaikuttajien kanssa pitkään työskennellyt yhteistyökumppani erinomainen apu, joka tietää millaiset kampanjat toimivat ja mitä asioita yhteistyössä tulee ottaa huomioon. 

 

Yhteenveto

Mikrovaikuttaja voi siis olla oikeastaan kuka vain sosiaalisessa mediassa aktiivinen henkilö, joka on kuitenkin kerryttänyt jo jonkin verran seuraajia. Valitse mikrovaikuttaja, jos haluat tavoittaa tehokkaasti niche-kohderyhmän ja herättää luottamusta brändiä tai tuotettasi kohtaan. Mikrovaikuttajien seuraajat ovat poikkeuksellisen sitoutuneita ja mikrovaikuttajan suosittelua pidetään aitona ja luotettavana, sillä heihin on helppo samaistua.

Suuremmat vaikuttajat sen sijaan tarjoavat brändillesi paljon näkyvyyttä ja merkittävää brändi- ja PR-arvoa. Tehokkaimmin kampanjasi saattaakin onnistua, kun yhdistät mikrovaikuttajia ja julkkisvaikuttajia samaan kampanjaan. Tällöin saat kampanjan näkyville suurelle yleisölle, mutta tavoitat myös kohdennetun, aiheesta aidosti kiinnostuneen kohderyhmän.

 

Kiinnostaako yhteistyö mikrovaikuttajien kanssa? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Lue myös, miltä vaikuttajamarkkinointi näyttää vuonna 2017!

 

Lähteet ja luettavaa mikrovaikuttajista  kiinnostuneille:

Hwang, Y. & Jeong, S. H. (2016) “This is a sponsored blog post, but all opinions are my own”: The effects of sponsorship disclosure on responses to sponsored blog posts. Computers in Human Behavior, 62, 528-535.

Friedman, H. H. & Friedman, L. (1979). Endorser Effectiveness by Product Type. Journal of Advertising Research 19 (5), 63-71

Markerly. Instagram Marketing: Does Influencer Size Matter? Saatavilla: <http://markerly.com/blog/instagram-marketing-does-influencer-size-matter/ >

Välimaa, H. (2017). Pro Gradu-tutkielma. Bloggaajan uskottavuus ja kaupallisen blogimainonnan tehokkuus. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

By Indieplace 28.09.2017