Indieplace kehälogo valkoinen

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta – eli mistä koko kakku koostuu?

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta on yksi yleisimmistä kysymyksistä, mitä alaan liittyen kysytään. Koska vaikuttajamarkkinointia ei voi ostaa samalla tavalla kuin muuta mediaa, on myös yksiselitteisen hinnan antaminen alalla haastavaa. Tässä artikkelissa myyntitiimiämme vetävä Pauliina Paakki avaa tarkemmin, millaisista aineksista vaikuttajamarkkinoinnin hinta on leivottu.

Mistä vaikuttajalle maksetaan?

Mitä isompi yleisö, sitä isompi hinta

Yleisesti voidaan ajatella, että vaikuttajien hinta määräytyy seuraajamäärän perusteella, mutta tämä ei suinkaan ole ainoa hintaan vaikuttava asia. Seuraajamäärä antaa pohjan hinnan perusteelle, mutta esimerkiksi vahvasti trendeihin perustuvassa TikTokissa seuraajamäärällä ei välttämättä ole suurta vaikutusta julkaistavien videoiden näyttökertoihin. Tämän takia myös julkaisuiden tavoittavuusluvut vaikuttavat hinnan muodostumiseen.

Vaikuttajamarkkinointia ostavan asiakkaan kannattaakin kiinnittää erityisesti huomiota valittavan vaikuttajan keskimääräisiin näyttö- ja tavoittavuuslukuihin. Ne kertovat seuraajamääriä paremmin siitä, kuinka monta silmäparia vaikuttajan sisällöt oikeasti tavoittavat.

Yritätkö löytää neulaa heinäsuovasta?

Seuraajamäärän ja tavoittavuuden lisäksi on syytä tarkastella vaikuttajien analytiikkatietoja myös laajemmin – hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa yleisön sitoutuneisuus ja vaikuttajan seuraajakunnan kohderyhmädata. Esimerkiksi sillä on merkitystä tavoittaako vaikuttaja seuraajakunnassaan miehiä, erityisen nuorta tai vaikka iäkkäämpää kohderyhmää. Mitä spesiaalimpaa tai niche-kohderyhmää haluat yhteistyössä tavoitella, sitä korkeampi on myös niin sanottu kontaktihinta.

Monesti ihmetystä voi myös herättää, että äkkiseltään katsottuna kahdella samankaltaisella ja seuraajamäärältään arviolta samankokoisella vaikuttajalla voi olla hyvinkin erilainen hintalappu. Harvan vaikuttajan data on kuitenkin täysin identtistä keskenään, joten seuraajamäärältään samankokoisten tilien erilaiselle hinnoittelulle voi olla erittäin hyvät perustelut. Jos halutaan tavoittaa esimerkiksi Suomessa kotimaisia kuluttajia, on tilin suomalaisten seuraajien osuudella vaikutus hinnoitteluun. Kampanjan tavoitteissa onnistumisen kannalta on suuri ero siinä, tavoitetaanko tililtä 40 % suomalaisia seuraajia vai 90 %.

Tuttu kasvo vai nouseva tähti – brändillä on hintansa

Lisäksi ilmiön taustalla voivat vaikuttaa myös vaikuttajan luoma brändiarvo ja sisällön laadukkuus. Vaikuttajan brändiarvo muodostuu muun muassa vaikuttajan luomasta vahvasta henkilöbrändistä, uskottavuudesta ja positiivisesta mielikuvasta, niin seuraajien kuin kanssavaikuttajienkin suuntaan. Mitä tutumpi kasvo, sitä suurempi on usein myös kampanjan hinta. Toisaalta mikrovaikuttajien avulla brändi voi päästä nauttimaan vaikuttajamarkkinoinnin hyödyistä pienemmälläkin budjetilla.

Datan pohjalta pystytään määrittelemään vaikuttajan hintaraameja, mutta myös kysynnällä ja tarjonnalla on suuri merkitys vaikuttajan lopulliseen hintaan.

Myös käytettävät kanavat vaikuttavat yhteistyön hintaan. Viidentoista sekunnin TikTok-video syntyy usein huomattavasti nopeammin kuin työläämpää tuotantoa ja editointia vaativa YouTube-tuotanto. Lisäksi merkitystä on myös erilaisilla ehdoilla ja oikeuksilla. Halutaanko sisällölle esimerkiksi ostaa digioikeuksia, jolloin brändi voi hyödyntää sisältöä laajemmin myös omissa kanavissaan? Tai halutaanko vaikuttajalle asettaa tavallista tiukempi kilpailukielto, joka rajaisi vaikuttajan mahdollisuuksia ottaa muita yhteistöitä vastaan?

 

Vaikuttajamarkkinoinnin hinta on muutakin kuin vaikuttajapalkkioita

Strategia + luova konsepti = vaikuttava kampanja

Vaikka vaikuttajien palkkiot ovat yksi merkittävimmistä osista, mistä vaikuttajamarkkinoinnin hinta koostuu, vaatii vaikuttajamarkkinointi paljon työtä myös toimistolta tai asiakkaalta. Harvan brändin omat resurssit riittävät vaikuttajamarkkinoinnin erityispiirteisiin perehtymiseen, ja siksi vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut toimisto voikin olla kullanarvoinen kumppani.

Onnistunut kampanja lähtee aina tavoitteiden määrittelystä ja strategisen punaisen langan kirkastuksesta. Strategian lisäksi tarvitaan usein myös luova konsepti, joka sitoo kampanjan julkaisut yhdeksi kokonaisuudeksi. Luova konsepti luo tarinan ja kattoajatuksen kampanjalle, jonka pohjalta vaikuttajat luovat sisältöä yhteistyöhön. Kampanjoihin tehtävä strateginen ja luova suunnittelu vaatii aikaa ja työtunteja, joka tietysti vaikuttaa myös budjettiin.

Projektihallinto tuo tilaa omalle työpöydälle

Toimistojen palkkio sisältää usein myös kampanjan projektihallintoon liittyvän osion. Meillä Indieplacella vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijat huolehtivat jokaisen kampanjan käytännön asioista ja pitävät projektien eri osien langat tiukasti käsissään. Projektihallinnon työhön sisältyy mm. kampanjoihin liittyvien briefien luonti yhdessä asiakkaan kanssa, julkaisujen suunnittelu vaikuttajien kanssa ja yleinen vaikuttajaviestintä, julkaisuiden esitarkastukset, erilaiset kampanjaan liittyvät optimoinnit, sekä yhtenä tärkeimpänä seikkana kampanjan raportointi.

Koko kampanjan raportointi koottuna yhteen paikkaan, sisältäen analysoinnit ja vertailudatat, antaa asiakkaalle kattavan kuvan siitä mitä yhteistyöhön käytetyllä budjetilla on saavutettu vaikuttajamarkkinoin saralla.

Projektihallinto onkin yksi merkittävimmistä syistä miksi vaikuttajakampanjat kannattaa toteuttaa yhdessä toimistokumppanin kanssa. Projektihallinnon ammattilaisemme huolehtivat kaikista kampanjaan liittyvistä asioista, niin että asiakkaana sinä voit luottaa siihen, että asiat hoituvat ja voit keskittää aikasi muihin tärkeisiin asioihin.

 

Mietityttääkö vaikuttajamarkkinoinnin hinta, tai haluatko tietää, mitä budjetillasi voisi saada aikaan? Ota yhteyttä asiantuntevaan tiimiimme, niin kerromme lisää!

Picture of Indieplace

Indieplace

fiFinnish