Indieplace kehälogo valkoinen

”Vaikuttajat mainostavat mitä vain rahasta” – ja 8 muuta myyttiä vaikuttajamarkkinoinnista

Vaikuttajat mainostavat mitä vain rahasta, vaikuttajamarkkinoinnilla tavoittaa vain nuoria, vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen on mahdotonta… Yhteistyö vaikuttajien kanssa on yhä suositumpaa brändien keskuudessa, mutta tietyt vaikuttajamarkkinoinnin myytit istuvat silti tiukassa. Tässä artikkelissa ryhdymme myytinmurtajiksi ja oikaisemme yhdeksän yleistä harhakäsitystä vaikuttajamarkkinoinnista.

 

Myytti 1. Vaikuttajamarkkinoinnilla tavoittaa vain nuoria

Vaikuttajamarkkinointi on kieltämättä tehokas keino nuorten kohderyhmien tavoittamiseen ja suurin osa suosituimpien vaikuttajamarkkinoinnin alustojen, Instagramin ja TikTokin, käyttäjistä kuuluu joko Y- tai Z-sukupolveen. Toisaalta jo neljännes Instagramin käyttäjistä Suomessa on 45–54-vuotiaita ja samalla TikTokin nopeiten kasvava kohderyhmä on boomerit.

Eikä vaikuttajamarkkinointi rajoitu pelkästään somealustoihin – esimerkiksi tv:stä tuttu vaikuttaja voi toimia huomiota herättävänä mainoskasvona digimarkkinoinnista myymälämateriaaleihin. Mistä päästäänkin seuraavaan myyttiin.

 

Myytti 2. Vaikuttajamarkkinointi = somepostaus vaikuttajan kanavassa

Vaikuttajamarkkinointia on todellisuudessa tehty jo iät ja ajat, mutta vasta vaikuttaja-sanan käytön myötä siitä on tullut monen mielessä lähes synonyymi someyhteistöille. Vaikuttajamarkkinointi voi toki sisältää vaikuttajan sosiaalisen median kanavissa tekemiä yhteistyöjulkaisuja, mutta se on myös paljon muuta.

Parhaimmillaan vaikuttajamarkkinointi on luovasti ja strategisesti suunniteltu kokonaisuus, johon voi kuulua esimerkiksi tapahtumia, PR-lähetyksiä, digimainontaa tai vaikka sisällöntuotantoa yrityksen omiin kanaviin. Hyvä esimerkki vaikuttajamarkkinoinnin monipuolisesta hyödyntämisestä on case Lempiruokakerho, jossa vaikuttajia on hyödynnetty niin sisällöntuotannossa, reseptien kehityksessä kuin mainonnassa.

 

Myytti 3. Vaikuttajat mainostavat mitä vain rahasta

Tämä myytti nousee pintaan etenkin silloin, kun suosituimmilla vaikuttajilla on useampia yhteistyöpostauksia. Omaan elämäntyylin, arvoihin tai sisältöön sopimattoman brändin mainostaminen aiheuttaa kuitenkin vaikuttajalle enemmän haittaa kuin hyötyä, ja tämä näkyy usein myös kampanjan tuloksissa. Sekä vaikuttaja että brändi kärsivät, jos vaikuttajat tarttuisivat jokaiseen yhteistyöehdotukseen.

Aitous, uskottavuus ja vaikuttajan luottamussuhde oman yleisönsä kanssa ovat vaikuttajamarkkinoinnin tärkeimmät valttikortit, ja siksi moni vaikuttaja kieltäytyy päivittäin yhteistyöehdotuksista. Vaikuttajat ovat hyvinkin tarkkoja omasta brändistään ja valitsevat kampanjansa huolella.

 

Myytti 4. Mitä enemmän seuraajia, sitä parempi vaikuttaja

Seuraajamääriä on perinteisesti pidetty tärkeimpänä tekijänä vaikuttajaa valittaessa, mutta vaikuttajamarkkinoinnissa enemmän ei kuitenkaan ole aina enemmän. Vähintään yhtä merkittäviä tekijöitä vaikuttajan valinnassa ovat oikean kohderyhmän tavoittaminen ja seuraajien sitoutuneisuus.

Vaikuttajien valintaan vaikuttaa useampi eri tekijä riippuen kampanjasi tavoitteista.  Seuraajadatan lisäksi kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi se, miten viestisi istuu vaikuttajan kanavaan ja sopiiko vaikuttajan tuottama sisältö yhteen brändisi kanssa. Paras vaikuttaja brändillesi on sellainen, jonka tekemä sisältö koetaan aitona ja uskottavana.

 

Myytti 5. Vaikuttajamarkkinointia ei voi mitata

Vaikuttajamarkkinoinnin mittaamisen hankaluus mielletään usein sen suurimmaksi haasteeksi, vaikka digitaalisen luonteensa ansiosta vaikuttajamarkkinointi on hyvinkin tarkasti mitattavissa.  Mittarien valintaan täytyy vain panostaa ja käyttää aikaa – ja ne täytyy valita aina kampanjan tavoitteiden perusteella. Jos tavoitteena on saada myytyä hyllyt tyhjäksi, ovat valittavat mittarit erilaisia kuin brändin tunnettuutta kasvattavan kampanjan.

Avoimuus kaikkien osapuolten välillä on avainasemassa mittaamisessa. Esimerkiksi TikTokin tapauksessa vaikuttajilla on hallussaan osa luvuista, pääsy mainonnan lukuihin voi olla mediatoimistolla ja toisaalta vain brändi voi todentaa myyntilukujen kasvun. Vaikuttajamarkkinointitoimisto taas pystyy yhdistämään ja analysoimaan eri lähteistä tulevaa dataa. 

 

Myytti 6. Vaikuttajamarkkinointia ei säännellä

Vastoin uskomuksia vaikuttajamarkkinointi ei ole sääntelemätön villi länsi, vaan sitä koskevat monet säädökset ja rajoitukset. Vaikuttajamarkkinoinnille ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä mutta siihen sovelletaan laajempaa lainsäädäntöä, kuten kuluttajansuojalakia, ja Mainonnan Eettinen Neuvosto valvoo myös vaikuttajamarkkinoinnin toteutuksia.

Lisäksi vaikuttajamarkkinointia koskevat monien alustojen omat rajoitukset – esimerkiksi Metan kanavissa on tarkkaan määritelty, miten kaupalliset yhteistyöt tulee merkitä.

 

Myytti 7. Vaikuttajaa voi käyttää vain yhteen kategoriaan

Kosmetiikan uutuuslanseeraukseen kannattaa valita kauneusvaikuttaja ja elintarvikebrändin tunnettuuden kasvattaminen onnistuu parhaiten ruokavaikuttajan avulla, eikö vain? No ei välttämättä.

Vaikka vaikuttaja olisi profiloitunut lifestyle-vaikuttajaksi, voi hänellä olla paljon annettavaa ruokabrändille. Samoin perhearkea jakava äiti voi olla täydellinen valinta muotikampanjaan, sillä hänen seuraajansa arvostavat myös pukeutumisvinkkejä. Vaikuttajavalintoja tehdessä ei kannata takertua kategorisoimaan vaikuttajia turhan tarkasti – joskus parhaat tulokset voivat jopa syntyä valitsemalla yllättävät vaikuttajat. Tärkeintä on, että brändi tai tuote sopii aidosti vaikuttajan elämään eikä vaikuta päälleliimatulta.

 

Myytti 8. Vaikuttajamarkkinointi on kallista

Vaikuttajamarkkinoinnin hintalappuja on todellisuudessa yhtä monenlaisia kuin on budjetteja. Kampanjan hintaan vaikuttaa mm. vaikuttajan seuraajamäärä ja tavoittavuus, brändiarvo ja kysyntä, kuinka paljon ja millaista sisältöä halutaan, sekä esimerkiksi miten laaja tai pitkä kilpailukielto kampanjaan liittyy.

Vaikuttajamarkkinointiin pääsee kiinni myös pienemmällä budjetilla, esimerkiksi hyödyntämällä kustannustehokkaita mikrovaikuttajia tai luomalla ansaittua näkyvyyttä PR-lähetysten avulla.

 

Myytti 9. Brändit eivät tarvitse toimistoa vaikuttajamarkkinointiin

Vaikuttajamarkkinoinnin työkalujen kehittyessä ovat lisääntyneet myös in-house tiimit ja vaikuttajamarkkinoinnin automatisointi. Henkilökohtaisten vaikuttajasuhteiden rakentaminen ottaa kuitenkin aikansa. Tulosten aikaansaaminen taas vaatii onnistuneen suunnittelun ja luovan konseptoinnin, vaikuttajaneuvottelut ja -briefaukset, seurannan sekä tulosten analysoinnin ja nopean reagoinnin kampanjan aikana.

Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijat ovat ajan tasalla alan uusimmista trendeistä ja säädöksistä sekä siitä, millä toimilla saavutetaan juuri halutut tavoitteet. Vaikuttajamarkkinointitoimisto löytää brändillesi täydellisen matchin vaikuttajien joukosta ja huolehtii kampanjan tuotannosta ja raportoinnista. Näin sinä voit keskittyä omaan erityisosaamiseesi ja hyödyntää vaikuttaja-asioissa alan ammattilaisia!

 

Vieläkö vaikuttajamarkkinoinnin myytit mietityttävät? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jos kaipaat myytinmurtajia tai kiinnostuit vaikuttajamarkkinoinnin avaimet käteen -ratkaisusta!

Picture of Indieplace

Indieplace

fiFinnish