Vaikuttajamarkkinoinnin myytit x 6

Utuinen kukkakuva

Yhteistyö vaikuttajien kanssa on yhä suositumpaa mainostajien keskuudessa, mutta tietyt vaikuttajamarkkinoinnin myytit on hyvä murtaa ennen yhteistyötä. Tässä artikkelissa oikaisemme yleisimmät harhakäsitykset.

1. Mitä enemmän seuraajia, sitä parempi vaikuttaja

Seuraajamääriä pidetään tärkeimpänä tekijänä vaikuttajaa valittaessa, vaikka vähintään yhtä merkittäviä ominaisuuksia ovat oikean kohderyhmän tavoittaminen ja seuraajien sitoutuneisuus.

Vaikuttajien uskottavuus muodostuu monesta eri tekijästä riippuen kampanjasi tavoitteista. Samaistuttavan vaikuttajan suosituksia pidetään luotettavampana ja lähempänä WOMia.

2. Vaikuttajamarkkinointia ei voi mitata

Digitaalisen luonteensa ansiosta vaikuttajamarkkinointi on erittäin tarkasti mitattavissa.  Mittarien valintaan täytyy vain panostaa ja käyttää aikaa – ne täytyy valita aina kampanjan tavoitteiden perusteella. Jos tavoitteena on saada myytyä hyllyt tyhjäksi, ovat valittavat mittarit erilaisia kuin brändin tunnettuutta kasvattavan kampanjan.

Avoimuus kaikkien osapuolten välillä on avainasemassa mittaamisessa. Esimerkiksi vaikuttajilla on hallussaan osa luvuista ja toisaalta taas vain yritys voi todentaa myyntilukujen kasvun. Vaikuttajamarkkinointitoimisto pystyy yhdistämään ja analysoimaan eri lähteistä tulevaa dataa.

3. Vaikuttajat mainostavat mitä vain rahasta

Tämä myytti nousee pintaan etenkin silloin, kun suosituimmilla vaikuttajilla on paljon yhteistyöpostauksia. Omaan elämäntyylin ja arvoihin sopimattoman brändin mainostaminen aiheuttaa vaikuttajalle enemmän haittaa kuin hyötyä, ja tämä näkyy usein myös kampanjan tuloksissa. Sekä vaikuttaja että mainostaja kärsivät, jos vaikuttajat tarttuisivat jokaiseen yhteistyöehdotukseen.

Moni vaikuttaja kieltäytyy päivittäin yhteistyöehdotuksista. He ovat hyvinkin tarkkoja omasta brändistään ja valitsevat kampanjansa tarkkaan.

4. Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelun voi automatisoida

Vaikuttajamarkkinoinnin automatisointi onnistuu tiettyyn pisteeseen saakka. Kampanjoihin liittyy monia nyansseja, joita automaation on hankalampi ennakoida.

Kampanjaan sopivien vaikuttajien löytäminen onnistuu luomalla henkilökohtaisen suhteen vaikuttajiin sekä tuntemalla heidän arvomaailmansa. Tulosten aikaansaaminen taas vaatii onnistuneen suunnittelun ja konseptoinnin, vaikuttajaneuvottelut ja -briefaukset, seurannan sekä nopean reagoinnin kampanjan aikana. Strateginen kumppanuus vaikuttajamarkkinointitoimiston kanssa mahdollistaa vaikuttajamarkkinoinnin integroimisen osaksi brändin kokonaisvaltaista markkinointistrategiaa.

 5. Vaikuttajaa voi käyttää vain yhteen kategoriaan

Vaikka vaikuttaja olisi profiloitunut lifestyle-vaikuttajaksi, voi hänellä olla paljon annettavaa myös ruokabrändille. Samoin perheblogia kirjoittava äiti voi olla täydellinen valinta muotikampanjaan, sillä hänen seuraajansa arvostavat myös pukeutumisvinkkejä.

Vaikuttajavalintoja tehdessä ei kannata takertua kategorisoimaan vaikuttajia turhan tarkasti. Tärkeintä on, että brändi tai tuote sopii aidosti vaikuttajan elämään eikä vaikuta päälleliimatulta. 

6. Brändit eivät tarvitse toimistoa vaikuttajamarkkinointiin

Brändit voivat tehdä vaikuttajamarkkinointia suoraan vaikuttajien kanssa. Luotettavan vaikuttajasuhteen kehittäminen ottaa kuitenkin aikansa, kuten myös toimivan konseptin luominen ja tulosten analysointi.

Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijat ovat ajan tasalla alan uusimmista trendeistä ja säädöksistä sekä siitä, millä toimilla saavutetaan halutut tavoitteet. Vaikuttajamarkkinointitoimisto löytää kullekin brändille täydellisen matchin vaikuttajien joukosta ja huolehtii kampanjan tuotannosta ja raportoinnista. Näin yritys voi keskittyä omaan erityisosaamiseensa ja hyödyntää vaikuttaja-asioissa alan ammattilaisia.

Ota yhteyttä Indieplacen myyntiin, jos kiinnostuit avaimet käteen -ratkaisusta.

-Vanessa Weckström